Onderwerpen

Drie keer per jaar organiseert OPeRA een netwerkbijeenkomst rond actuele thema’s in het onderwijs. Door het uitwisselen, onderling afstemmen en het delen van thema’s en eventuele dilemma’s, kunnen er efficiënte en effectieve oplossingen voor het ho en vo worden ontwikkeld. Een goede manier om die uitwisseling te bevorderen is door netwerkbijeenkomsten te organiseren voor vertegenwoordigers uit het vo en het ho rond gedeelde thema’s. Scholen en instellingen kunnen zelf bepalen wie ze aan een netwerkbijeenkomst laten deelnemen en dat laten afhangen van het thema van de bijeenkomst.

Daarnaast organiseert OPeRA jaarlijks een conferentie over een actueel thema in het onderwijs, met keynote(s) en diverse workshops.

Op deze pagina vind je de onderwerpen die op de reeds gehouden netwerkbijeenkomsten zijn behandeld en de onderwerpen die op de conferenties aan bod zijn gekomen.

Leraar van de Toekomst (werkgroep)

Studiekeuzebegeleiding (werkgroep)

Aansluiting vo-ho op gebied van taalvaardigheden (werkgroep)

  • Advies van werkgroep (volgt)
  • Presentatie(s) via PPT (volgt)
  • Verslag (volgt)

Curriculum.nu (platform)

Opgestart in juni 2019 platform voor uitwisseling van ervaringen betrokkenen uit vo en ho.

Succesvol leren en studeren (conferentie 2018)

Wat maakt een studieloopbaan geslaagd (conferentie 2019)