Onderwerpen

Drie keer per jaar organiseert OPeRA een netwerkbijeenkomst rond actuele thema’s in het onderwijs. Door het uitwisselen, onderling afstemmen en het delen van thema’s en eventuele dilemma’s, kunnen er efficiënte en effectieve oplossingen voor het ho en vo worden ontwikkeld. Een goede manier om die uitwisseling te bevorderen is door netwerkbijeenkomsten te organiseren voor vertegenwoordigers uit het vo en het ho rond gedeelde thema’s. Scholen en instellingen kunnen zelf bepalen wie ze aan een netwerkbijeenkomst laten deelnemen en dat laten afhangen van het thema van de bijeenkomst.

Daarnaast organiseert OPeRA jaarlijks een conferentie over een actueel thema in het onderwijs, met keynote(s) en diverse workshops.

Op deze pagina vind je de onderwerpen die op de reeds gehouden netwerkbijeenkomsten zijn behandeld en de onderwerpen die op de conferenties aan bod zijn gekomen.

Aansluiting en de rol van ervaringsleren in het vo, hbo en wo – netwerkbijeenkomst 23 januari 2024

Studiekeuzevragenlijsten & studiekeuzecheck/matching – netwerkbijeenkomst 1 juni 2023

Lerarentekort – netwerkbijeenkomst 4 april 2023

      • Bekijk hier de opname van de netwerkbijeenkomst.
      • Bekijk hier de presentaties van de gastsprekers, Eric Westhoek, Marco Snoek, Marcelle Hobma en Maryse Knook.

Community / sociale verbondenheid – netwerkbijeenkomst 19 januari 2023

Wegwijzer Studiekeuzeactiviteiten hoger onderwijs – werkgroep

De laatste 100 dagen vo en eerste 100 dagen ho – conferentie 11 oktober 2022

Generieke vaardigheden – netwerkbijeenkomst 21 juni 2022

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding – netwerkbijeenkomst 15 maart 2022

Leerling- en studentenwelzijn – netwerkbijeenkomst 20 januari 2022

Ontwikkeling netwerk ‘Taal, Maatschappij en Cultuurpartners’: uitbreiding regionale samenwerking binnen deze domeinen – conferentie november 2021

Persoons- en identiteitsvorming van leerlingen met een migratieachtergrond in Amsterdam Nieuw-West, relaas van een zoektocht – webinar februari 2021, verzorgd door Freek Op ’t Einde

Aansluiting vo-ho op gebied van taalvaardigheden – werkgroep

Digitale didactiek en formatief toetsen bij afstandsonderwijs – webinar oktober 2020, verzorgd door Jasper Dukers

De Coronatijd en de gevolgen voor het onderwijs – conferentie 2020

Samenvatting stand van zaken adviezen van de werkgroepen

Motivatie
NRO Kennisrotonde m.b.t. motivatie: effectieve onderwijsinterventies om de motivatie van leerlingen tijdens de schoolovergang in het voortgezet en hoger onderwijs te bevorderen

Wat maakt een studieloopbaan geslaagd – conferentie 2019

Succesvol leren en studeren – conferentie 2018

Curriculum.nu – platform

Opgestart in juni 2019 platform voor uitwisseling van ervaringen betrokkenen uit vo en ho.

Studiekeuzebegeleiding – werkgroep

Leraar van de Toekomst – werkgroep

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief