Onderwerpen

Drie keer per jaar organiseert OPeRA een netwerkbijeenkomst rond actuele thema’s in het onderwijs. Door het uitwisselen, onderling afstemmen en het delen van thema’s en eventuele dilemma’s, kunnen er efficiënte en effectieve oplossingen voor het ho en vo worden ontwikkeld. Een goede manier om die uitwisseling te bevorderen is door netwerkbijeenkomsten te organiseren voor vertegenwoordigers uit het vo en het ho rond gedeelde thema’s. Scholen en instellingen kunnen zelf bepalen wie ze aan een netwerkbijeenkomst laten deelnemen en dat laten afhangen van het thema van de bijeenkomst.

Daarnaast organiseert OPeRA jaarlijks een conferentie over een actueel thema in het onderwijs, met keynote(s) en diverse workshops.

Op deze pagina vind je de onderwerpen die op de reeds gehouden netwerkbijeenkomsten zijn behandeld en de onderwerpen die op de conferenties aan bod zijn gekomen.

Community / sociale verbondenheid (netwerkbijeenkomst 19 januari 2023)

Wegwijzer Studiekeuzeactiviteiten hoger onderwijs (werkgroep)


De laatste 100 dagen vo en eerste 100 dagen ho (conferentie 11 oktober 2022)

Generieke vaardigheden (netwerkbijeenkomst 21 juni 2022)

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (netwerkbijeenkomst 15 maart 2022)

Leerling- en studentenwelzijn (netwerkbijeenkomst 20 januari 2022)

Ontwikkeling netwerk ‘Taal, Maatschappij en Cultuurpartners’: uitbreiding regionale samenwerking binnen deze domeinen (conferentie november 2021)

Persoons- en identiteitsvorming van leerlingen met een migratieachtergrond in Amsterdam Nieuw-West, relaas van een zoektocht (webinar februari 2021, verzorgd door Freek Op ’t Einde)

Aansluiting vo-ho op gebied van taalvaardigheden (werkgroep)

Digitale didactiek en formatief toetsen bij afstandsonderwijs (webinar oktober 2020, verzorgd door Jasper Dukers)

De Coronatijd en de gevolgen voor het onderwijs (conferentie 2020)

Samenvatting stand van zaken adviezen van de werkgroepen

Motivatie
NRO Kennisrotonde m.b.t. motivatie: effectieve onderwijsinterventies om de motivatie van leerlingen tijdens de schoolovergang in het voortgezet en hoger onderwijs te bevorderen

Wat maakt een studieloopbaan geslaagd (conferentie 2019)

Succesvol leren en studeren (conferentie 2018)

Curriculum.nu (platform)

Opgestart in juni 2019 platform voor uitwisseling van ervaringen betrokkenen uit vo en ho.

Studiekeuzebegeleiding (werkgroep)

Leraar van de Toekomst (werkgroep)