Onderwerpen

Drie keer per jaar organiseert OPeRA een netwerkbijeenkomst rond actuele thema’s in het onderwijs. Door het uitwisselen, onderling afstemmen en het delen van thema’s en eventuele dilemma’s, kunnen er efficiënte en effectieve oplossingen voor het ho en vo worden ontwikkeld. Een goede manier om die uitwisseling te bevorderen is door netwerkbijeenkomsten te organiseren voor vertegenwoordigers uit het vo en het ho rond gedeelde thema’s. Scholen en instellingen kunnen zelf bepalen wie ze aan een netwerkbijeenkomst laten deelnemen en dat laten afhangen van het thema van de bijeenkomst.

Daarnaast organiseert OPeRA jaarlijks een conferentie over een actueel thema in het onderwijs, met keynote(s) en diverse workshops.

Op deze pagina vind je de onderwerpen die op de reeds gehouden netwerkbijeenkomsten zijn behandeld en de onderwerpen die op de conferenties aan bod zijn gekomen.

Leraar van de Toekomst (werkgroep)

Studiekeuzebegeleiding (werkgroep)

Aansluiting vo-ho op gebied van taalvaardigheden (werkgroep)

 • Advies van werkgroep (volgt)
 • Presentatie(s) via PPT (volgt)
 • Verslag (volgt)

Curriculum.nu (platform)

Opgestart in juni 2019 platform voor uitwisseling van ervaringen betrokkenen uit vo en ho.

Succesvol leren en studeren (conferentie 2018)

Wat maakt een studieloopbaan geslaagd (conferentie 2019)

 • Keynote Louise Elffers: ‘Toegankelijkheid van het hoger onderwijs: wat, hoe en voor wie?’
 • Keynote Theo Bakker: ‘Van Inspiratie naar Impact: hoe we onderwijsanalyses inzetten voor verbetering van toegankelijkheid, studiesucces en het welzijn van studenten’
 • Workshop Annemieke Rebel en Richard Iedema ‘Ruimte voor talent! Aan de slag met concreet materiaal’ Het Expertisepunt LOB deel kennis, werkt samen met vo-scholen én het ho en informeert over allerlei thema’s op het gebied van LOB. Nog geen abonnee op die nieuwsbrief? Schrijf je nu in.
 • Workshop Reina Dooijewaard en Nicky Cordes: ‘Soft Landing bij de HvA – HvA (een manier om studeren met een functiebeperking te inventariseren en kanaliseren)’
  In de presentatie stelt platform Limitless zich voor en vertelt over de doelen om de zichtbaarheid van studenten die studeren met een functiebeperking te vergroten, de HVA van feedback te voorzien en ook om studenten met een functiebeperking met elkaar in contact te brengen. Verder geeft de presentatie een overzicht van hoe soft landing het afgelopen jaar binnen de HvA is ingevuld en hoe de plannen er voor de toekomst uitzien.
 • Workshop Frederike Albrecht en Miranda Overbeek: ‘Doorlopende leerlijn ‘kiezen en beslissen’ en LOB’
  Op het Regius College is een doorlopende leerlijn mentoraat van de brugklas t/m 5 havo en 6 vwo ontwikkeld, waarbij de leerling op het gebied van groeilijnen zijn ontwikkeling bijhoudt. De groeilijnen zijn o.a. managen, communicatie, leerstijlen en kiezen/beslissen (LOB). In de powerpoint krijg je meer informatie over de groeilijnen en een activiteit die bij LOB hoort, namelijk de Collegetours (bedrijfsbezoeken; binnen Bètapartners)