Onderwerpen

Drie keer per jaar organiseert OPeRA een netwerkbijeenkomst rond actuele thema’s in het onderwijs. Door het uitwisselen, onderling afstemmen en het delen van thema’s en eventuele dilemma’s, kunnen er efficiënte en effectieve oplossingen voor het ho en vo worden ontwikkeld. Een goede manier om die uitwisseling te bevorderen is door netwerkbijeenkomsten te organiseren voor vertegenwoordigers uit het vo en het ho rond gedeelde thema’s. Scholen en instellingen kunnen zelf bepalen wie ze aan een netwerkbijeenkomst laten deelnemen en dat laten afhangen van het thema van de bijeenkomst.

Daarnaast organiseert OPeRA jaarlijks een conferentie over een actueel thema in het onderwijs, met keynote(s) en diverse workshops.

Op deze pagina vind je de onderwerpen die op de reeds gehouden netwerkbijeenkomsten zijn behandeld en de onderwerpen die op de conferenties aan bod zijn gekomen.

De kracht van oud-leerlingen en netwerken - netwerkbijeenkomst 4 april 2024
Aansluiting en de rol van ervaringsleren in het vo, hbo en wo - netwerkbijeenkomst 23 januari 2024

Bekijk hier de presentaties van Yasin Yaylali en gastsprekers Marjolein Zweekhorst en Hossam Haggag.

Samen op weg: regionale samenwerking vo-ho aansluiting - conferentie 10 oktober 2023
Studiekeuzevragenlijsten & studiekeuzecheck/matching – netwerkbijeenkomst 1 juni 2023
Lerarentekort – netwerkbijeenkomst 4 april 2023
Community / sociale verbondenheid – netwerkbijeenkomst 19 januari 2023
Wegwijzer Studiekeuzeactiviteiten hoger onderwijs – werkgroep
De laatste 100 dagen vo en eerste 100 dagen ho – conferentie 11 oktober 2022
Generieke vaardigheden – netwerkbijeenkomst 21 juni 2022
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding – netwerkbijeenkomst 15 maart 2022
Leerling- en studentenwelzijn – netwerkbijeenkomst 20 januari 2022
Ontwikkeling netwerk ‘Taal, Maatschappij en Cultuurpartners’: uitbreiding regionale samenwerking binnen deze domeinen – conferentie 4 november 2021
LOB good practices - netwerkbijeenkomst 16 maart 2021
Persoons- en identiteitsvorming van leerlingen met een migratieachtergrond in Amsterdam Nieuw-West: relaas van een zoektocht – webinar 2 februari 2021
Aansluiting vo-ho op gebied van taalvaardigheden – werkgroep
Aansluiting vo-ho taalvaardigheid - netwerkbijeenkomst 8 december 2020
Digitale didactiek en formatief toetsen bij afstandsonderwijs – webinar 23 oktober 2020
De coronatijd en de gevolgen voor het onderwijs – conferentie 8 oktober 2020
Effectieve onderwijsinterventies om de motivatie van leerlingen tijdens de schoolovergang in het voortgezet en hoger onderwijs - mei 2020
Wat maakt een studieloopbaan geslaagd – conferentie 7 oktober 2019
Studiekeuzebegeleiding in de praktijk - netwerkbijeenkomst 24 juni 2019
Succesvol leren en studeren – conferentie 11 oktober 2018
Studiekeuzebegeleiding – werkgroep
Leraar van de Toekomst – werkgroep

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief