Netwerkbijeenkomst 25 maart 2019

Deze stond in het teken van studiekeuzebegeleiding. Een werkgroep bestaande uit 13 vertegenwoordigers uit het vo en ho heeft adviezen geformuleerd om studiekeuzebegeleiding (nog) effectiever te maken. Mariette Huizinga, de voorzitter van deze werkgroep en opleidingsdirecteur van de bachelor pedagogische wetenschappen aan de VU, presenteerde deze adviezen en het ‘OPeRA-model’ voor Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) dat zij ontwikkeld hebben dat scholen en instellingen hierbij kunnen benutten. Vervolgens hebben de deelnemers in subgroepen over dit thema uitgewisseld: hun input is meegenomen in de definitieve versie van het adviesrapport.
Hier treft u het verslag van de bijeenkomst inclusief de powerpoint presentatie. De volgende netwerkbijeenkomst is op 24 juni 2019: hierin zal vervolg aan het thema studiekeuzebegeleiding gegeven worden.

OPeRA-model voor studieloopbaan-begeleiding dat scholen en instellingen kunnen gebruiken om hun eigen LOB vorm te geven
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief