Nieuws

Studieloopbaanbegeleiding in de praktijk

Op maandag 24 juni as. wordt van 15:00 – 18:00 (inclusief borrel) een OPeRA netwerkbijeenkomst gehouden. De bijeenkomst vindt plaats op het Amsterdam University College, Science Park 113, 1098 XG Amsterdam (zaal AUC 1.02). Lees hier verder.

Curriculum.nu

OPeRA organiseert op 20 juni 2019 (14:00-15:30) een bijeenkomst voor betrokkenen bij Curriculum.nu. We willen met elkaar in gesprek te gaan over de rol die OPeRA mogelijk kan betekenen in de in de ontwikkelfase van Curriculum.nu. én t.z.t. bij het vervolg van het proces (de ‘implementatie’).

De bijeenkomst vindt plaats op de HvA, LWB, Weesperzijde 190 Amsterdam (zaal A. 134)

Studiekeuzebegeleiding

Op 25 maart 2019 was de netwerkbijeenkomst van OPeRA. Deze stond in het teken van studiekeuzebegeleiding. Een werkgroep bestaande uit 13 vertegenwoordigers uit het vo en ho heeft adviezen geformuleerd om studiekeuzebegeleiding (nog) effectiever te maken. Lees hier verder.

Studiedag voor docenten maatschappijleer en –wetenschappen over de impact van immigratie: welvaart, winst en verlies

Op dinsdag 9 april a.s. organiseert het UvA/College Sociale Wetenschappen de jaarlijkse  studiedag voor docenten maatschappijleer en –wetenschappen.

Tijdens deze studiedag delen UvA docenten onderzoek rond de vluchtelingencrisis en de positie van immigranten. In de middag is er een bezoek aan een woonproject voor jonge vluchtelingen.

Zie hier het volledige programma en aanmelding.

Studiedag voor docenten aardrijkskunde met als thema: ‘Status, stigma en schoonheid in de stad’

Op donderdag 28 maart a.s. organiseert het UvA/College Sociale Wetenschappen de jaarlijkse studiedag voor docenten aardrijkskunde.

Tijdens het ochtendprogramma kunnen de deelnemers lezingen bijwonen van prof. dr. Jan Latten en dr. Fenne Pinkster.

De middag excursie gaat (per boot) naar een wijk in Amsterdam waar een heel bijzondere transformatie gaat plaatsvinden. Namelijk het Bijlmer Bajes complex waar het Bajes Kwartier wordt gerealiseerd. Deze wijk belooft veel meer dan een nieuwe woonwijk alleen: het wordt dé bruisende nieuwe hub van Amsterdam.

Zie hier het volledige programma en aanmelding.

Curriculum.nu: wie wil vandaag werken aan het onderwijs van morgen?

De eerste concept bouwstenen zijn gereed. Geef uw input mee aan de ontwikkelteams!

Negen ontwikkelteams werken momenteel aan de uitwerking van de bouwstenen per leergebied. Dit doen zij in twee ontwikkelsessies. Tijdens de afgelopen ontwikkelsessie in december is er door de teams een begin gemaakt met het raamwerk van bouwstenen én met de eerste bouwstenen zelf. De teams halen t/m zondag 27 januari input op om de bouwstenen verder aan te vullen, aan te scherpen en uit te werken tijdens de vijfde ontwikkelsessie in februari.

Uw input is zeer welkom!  Lees meer…

‘Succesvol leren en Studeren’ op de OPeRA conferentie 2018

Op de conferentie van donderdag 11 oktober kwamen bijna 100 vertegenwoordigers van voorgezet en hoger onderwijs samen op de locatie Haarlem van InHolland om te bespreken wat de belangrijkste elementen zijn voor succesvol leren en studeren.  Lees meer…

Datum en thema grote OPeRA conferentie 2018 bekend!

De jaarlijkse OPeRA conferentie zal in het teken staan van het thema ‘Succesvol leren en Studeren’ en zal plaatsvinden op donderdag 11 oktober 2018 van 13.30 – 17.30 uur, bij de Inholland vestiging te Haarlem. Lees meer…

Het eindrapport van de OPeRA werkgroep Leraar van de Toekomst is gereed!

Op de OPeRA schoolleiders bijeenkomst van 20 november 2017 bleek dat vo-scholen deels andere verwachtingen hebben van startende leraren en wensen ten aanzien van hun bekwaamheden dan wat de lerarenopleidingen op dit moment (kunnen) bieden. Startende leraren zijn vaak onzeker over hun vaardigheden en hebben niet altijd voldoende inzicht in de ontwikkelingen in het VO en kennis van of ervaring met verschillende onderwijsconcepten. Lees verder…

‘Theo Thijssen is achterhaald’ –  Waarom veel hoogopgeleiden terugdeinzen voor het leraarschap

In het basis- en middelbaar onderwijs loopt het tekort aan vooral eerstegraads docenten flink op. Veel hoogopgeleiden willen best een carrièreswitch maken, maar deinzen terug voor de omscholingsprogramma’s, de hoge werkdruk en het lage salaris.