Download naslagwerk

Rapport ‘Studiekeuzebegeleiding’

Het rapport ‘Studiekeuzebegeleiding’ is een weerslag van de inspanningen van de OPeRA werkgroep Studiekeuzebegeleiding, die zich in de periode december 2018 tot en met maart 2019 heeft beziggehouden met het beantwoorden van de vragen die door de Regiegroep OPeRA werden gesteld:

  • Advies geven hoe we de studiekeuzebegeleiding van leerlingen effectiever kunnen maken
  • De ontwikkelling van een OPeRA-model voor studieloopbaanbegeleiding dat scholen en instellingen kunnen gebruiken om hun eigen Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) vorm te geven.

Het rapport bevat een inventarisatie van de thema’s die relevant zijn voor het beantwoorden van de vragen. De uitwerking van de thema’s omvat tevens adviezen met betrekking tot het verder brengen van de huidige stand van zaken in het ho en het vo, met als doel een kader voor efficiënte LOB binnen het OPeRA-netwerk.

Rapport ‘Leraar van de Toekomst’

Het rapport ‘Leraar van de Toekomst’ is een weerslag van de inspanningen van de OPeRA werkgroep Leraar van de Toekomst, die zich in de periode december 2017 tot en met mei 2018 vijf keer bijeen geweest zijn om een bijdrage te leveren aan de huidige discussie rondom de lerarenopleidingen vanuit Amsterdams perspectief. De opdracht van de werkgroep is tijdens de eerste bijeenkomst gedefinieerd aan de hand van twee vragen:

  • Wat is het profiel van de leraar van de toekomst?
  • Wat kunnen scholen en opleidingen in de regio doen om dit profiel te versterken?

De aanbevelingen over de duurzame professionele ontwikkeling van leraren zijn op de zittende leraren gericht. De opgestelde visie en de adviezen om dit verder te operationaliseren zijn geschreven vanuit het perspectief van de lerarenopleidingen op hbo en universitair niveau. De langere curriculumduur van de hbo-lerarenopleidingen ondervangt wel enkele van de genoemde uitdagingen zoals de langere praktijkervaring, op verschillende schooltypen.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief