Websites

Links naar organisaties die zich landelijk richten op de aansluiting vo-ho.

Alle regionale vo-ho netwerken op een rijtje

Vereniging Hogescholen – VH

Universiteiten van Nederland – UNL

Platform Talent voor Technologie – PTvT

Stichting Leerplan Ontwikkeling – SLO

Wat moeten onze leerlingen kennen en kunnen – Curriculum.nu (afgerond in 2019)

BiOND – Begeleiders in Onderwijs (Voormalig NVSNVL – Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders)

Sectororganisatie voor het primair onderwijs – PO-Raad

Wetenschapsknooppunten (voor PO)

Vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs – VO-Raad

Kennisnet ondersteunt scholen bij een professionele inzet van ict– Kennisnet

Onafhankelijk adviescollege m.b.t. hoofdlijnen van beleid en wetgeving op het gebied van het onderwijs – Onderwijsraad

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – OCW

Landelijk Informatie- en expertisecentrum Aansluiting hbo – LICA

Universiteit van Amsterdam – UVA

Kennisland onderzoekt en ontwerpt maatschappelijke vooruitgang – Kennisland

Landelijk ontwikkelde formule voor bèta-onderwijs op havo en vwo – Technasium

Wetenschapsoriëntatie Nederland – WON

Steunpunt Passend Onderwijs – Bijdragen aan een succesvolle overgang van vo naar ho voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte

Het jongeren en technologie netwerk – Jet-Net&TechNet

Expertisepunt loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding –  Expertisepunt LOB

PUC – Pre-University College (van de Vrije Universiteit Amsterdam)

Bètapartners – netwerk voor bètaonderwijs in de regio Amsterdam

AlfaGammapartners – netwerk voor Taal, Maatschappij en Cultuurvakken in de regio Amsterdam (voorheen TMCpartners)

Diversity talks

Expertisecentrum inclusief onderwijs – ECIO

Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen – SWVA

Samenwerkingsverband Amstelronde, passend onderwijs

Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam – WOA

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief