Aanbod leerlingen

Hier vind je het aanbod rondom aansluiting vo – ho in de regio Amsterdam e.o. voor leerlingen

BÈTAPARTNERS

In het netwerk Bètapartners werken twee HO-instellingen (UvA en VU), 46 VO-scholen, bedrijven en maatschappelijke instellingen samen aan de kwaliteit en actualiteit van het bètaonderwijs in de regio Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland. Bètapartners verbindt het voortgezet en hoger onderwijs, waarbij aansluiting tussen VO en HO en docentenprofessionalisering centraal staan. Lees meer over onze activiteiten in het Bètapartners Jaarverslag 2018-2019.

De leerlingenactiviteiten sluiten aan bij het curriculum van het voortgezet onderwijs en het bacheloronderwijs op de universiteiten. De activiteiten zijn zowel verbredend als verdiepend en bieden uitdaging aan individuele leerlingen of klassen en dragen zo bij aan het maken van een bewuste studiekeuze.

  • Sciencelabs: met de klas praktische wetenschapslessen volgen op de universiteit of op school.
  • Workshops: bouwen aan specifieke skills in een paar uurtjes, zoals literatuur zoeken of statistiek.
  • Masterclasses: verdiepen in een onderwerp en leren van de experts, tijdens een meerdaagse cursus.
  • Profielwerkstukbegeleiding: ondersteuning bij het uitvoeren van een onderzoek binnen specifieke onderwerpen.

HVA

Student in de Klas
Binnen Student in de Klas verzorgen getrainde HvA-studenten interactieve gastlessen op scholen (vo en mbo) in en rond Amsterdam. In één lesuur vertellen deze studenten (een duo per klas) over hun keuzeproces of over hoe zij de overstap naar het hbo hebben ervaren. Ze delen hierbij niet alleen de succesvolle, maar ook de minder succesvolle ervaringen. Denk bijvoorbeeld aan valkuilen die zij zijn tegengekomen en hoe ze daarmee om zijn gegaan.
Student in de Klas wordt aangeboden van oktober tot juni aan scholen in Noord-Holland en Flevoland. Het eerste schoolbezoek is kosteloos.

Ga voor meer informatie en om aan te melden naar: Hva.nl/studentindeklas
Bekijk de video.

Tune In
Tune In is een driedaags zomerbrugprogramma voor aankomend HvA studenten die als eerste uit hun gezin gaan studeren. Deelnemers krijgen inzicht in wat hen in het hbo te wachten staat, leren medestudenten kennen, krijgen tips en volgen in een groepje trainingen en workshops om zich voor te bereiden op hun studietijd. Ieder groepje wordt begeleid door een ouderejaarsstudent (studentcoach) aan wie deelnemers vragen kunnen stellen.

Meedoen met Tune In is gratis: Hva.nl/tune-in
Bekijk de video.

Keuzehulp
Leerlingen en studenten kunnen het hele jaar terecht bij de keuzecoaches van de HvA voor ondersteuning bij het maken van hun studiekeuze. Ze kunnen kiezen uit verschillende activiteiten, zoals een persoonlijk gesprek, een workshop, een driedaagse of een studiekeuzetraject van drie maanden, aangeboden in samenwerking met de UvA. Zo is er voor iedere keuzevraag – klein en groot, eenvoudig en complex – een passend hulpaanbod.

Kijk voor het actuele aanbod op onze website: Hva.nl/keuzehulp

PRE-UNIVERSITY COLLEGE

Het Pre-University College is een netwerk van 55 VO-scholen en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) ten behoeve van het aansluitingsonderwijs. Het doel? De drempel naar de universiteit te verlagen. Door leerlingen al vanaf 3 vwo een beeld te geven van een universitaire studie en het leven op de universiteit, wordt het hoger onderwijs toegankelijker. Onze programma’s zijn divers en richten zich onder andere op profielkeuze, studiekeuze, kennismaking met wetenschap en persoonlijke ontwikkeling. Ook bieden we programma’s aan voor docenten, zoals nascholing PWS en de inzet van een Persoonlijke Assistent van de Leraar (PAL). Zie voor meer informatie ook onze website.

Contact
Pre-University College
De Boelelaan 1091
1081 HV Amsterdam
E-mail: puc@vu.nl

Be Prepared
Be Prepared bereidt leerlingen voor op hun studiekeuze. Tijdens dit driedaagse programma op de VU-campus verdiepen leerlingen zich in hun eigen kwaliteiten, valkuilen en interesses. Dit passen ze vervolgens toe op hun studiekeuze. Inspirerende VU-alumni vertellen over hun eigen studiekeuzeproces. De leerlingen sluiten af met een presentatie voor hun ouders of andere genodigden.

Be Prepared vindt iedere februari plaats voor leerlingen uit 5 vwo. Leerlingen kunnen zich aanmelden via de aanmeldlink, te vinden op onze website onder ‘Be Prepared’. Zie ook deze link voor een korte impressie van het programma.

Masterclasses
De Masterclasses bestaan uit drie of vier colleges, gegeven door docenten van de VU, en omvatten verschillende academische disciplines. Leerlingen hebben de keuze uit ongeveer 11 masterclasses en leren onderwerpen op een wetenschappelijke manier te benaderen en er zelfstandig mee werken. Ze doen onderzoek en zullen tijdens het laatste college een gezamenlijke presentatie houden voor medeleerlingen.

De Masterclasses vinden in het voor- en najaar plaats op de VU. De aanmelding vindt plaats via https://vu.nl/masterclasses.

Profielkeuze Derde Klas
Leerlingen uit 3 vwo die hun profielkeuze gaan maken, krijgen in dit programma ondersteuning bij de oriëntatie op de mogelijkheden. De leerlingen worden uitgedaagd om vanuit verschillende invalshoeken na te denken over waar hun interesses liggen.

Deze werkcolleges worden gegeven door studenten van de VU op de school zelf, en kunnen worden aangevraagd door de aangesloten scholen via puc@vu.nl.

Profielwerkstukstarter
Leerlingen die hun profielwerkstuk gaan schrijven in 5 en 6 vwo, leren in dit programma welke vaardigheden ze daarvoor nodig hebben en hoe ze die moeten toepassen. Het programma bestaat uit drie modules:
1. Opstellen van een goede onderzoeksvraag;
2. zoeken van de juiste bronnen en methodes;
3. conclusie en voeren van discussie over het gekozen onderwerp.

Deze modules worden gegeven door studenten van de VU op de school zelf, en kunnen worden aangevraagd door de aangesloten scholen via puc@vu.nl.

Workshop ‘Wetenschappelijk literatuur zoeken en gebruiken’
Voor leerlingen uit 5 en 6 vwo die hun profielwerkstuk gaan maken, wordt er twee keer per jaar deze workshop georganiseerd op de VU-campus. Vragen die beantwoord zullen worden tijdens deze workshop zijn onder andere ‘Wanneer is een bron betrouwbaar?’ en ‘Welke zoektermen gebruik je om de juiste literatuur te vinden?’. Vervolgens gaan de leerlingen zelf aan de slag om literatuur te zoeken over een door hen gekozen onderwerp. Ze krijgen toegang tot de databank van de VU.

Deze workshop wordt gegeven door studenten van de VU. Aanmelden kan via puc@vu.nl.

UVA

Profielwerkstukbegeleiding

De UvA biedt ondersteuning bij profielwerkstukken middels de tips en de startdocumenten.

In de startdocumenten staan beschrijvingen van onderwerpen, maar ook tips voor hoe je je onderzoek en werkstuk kunt aanpakken. De onderwerpen hebben te maken met taal (kunde) en gedrag en maatschappij.

Daarnaast staat er een stappenplan en zoektips zoals “ Hoe begin je met het maken van een profielwerkstuk?” “ En hoe zoek je vervolgens naar goede bronnen?”

Zomerscholen

In de zomer biedt de UvA diverse Summerschools, speciaal gericht op scholieren. Deelname aan een ‘pre-studeren zomerprogramma’ is voor een scholier een goede manier om zich te verdiepen in een vak. Ook met het oog op de studiekeuze is een Summerschool interessant.

Er zijn onder meer Summerschools op het gebied van Europese talen en Grieks en Latijn. Voor leerlingen met een internationale interesse zijn er diverse Engelstalige Summerschools over bijvoorbeeld Internationale betrekkingen, Business en Journalisme.

Naar het actuele aanbod aan Pre-studeren zomerprogramma’s.

 

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

De Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) van de UvA organiseert activiteiten voor vwo‘ers. Via dit programma willen we scholieren op een interactieve manier kennis laten maken met onze vakgebieden en hen op een laagdrempelige manier de mogelijkheid bieden de universiteit en het studentenleven te leren kennen.

Workshop ‘Onderzoeker voor een dag’

Leerlingen worden voor deze activiteit ontvangen op de Roeterseiland campus en gaan zelf onderzoek doen. In samenwerking met onze wetenschappers, wordt een voor leerlingen herkenbaar en behapbaar probleem (onderzoeksvraag) geschetst waarmee ze aan de slag kunnen. Het probleem sluit aan bij sociale en gedragswetenschappen en is te onderzoeken op de campus.

Naast het onderzoek doen, is er algemene voorlichting over studies in het domein Gedrag en Maatschappij en vertellen studenten over hun ervaringen. Ook wordt er een rondleiding gegeven over de campus.

Per academisch jaar zijn een aantal plekken beschikbaar. Wil je langskomen met een klas? Mail dan naar: r.clayton@uva.nl met data van jouw voorkeur en het aantal leerlingen met hun leerjaar/niveau (vanaf 4 VWO). Meer informatie is te vinden op de website van de UvA FMG.

Workshop ‘Academische vaardigheden/profielwerkstuk begeleiding’

Tijdens dit programma  werken de leerlingen aan hun academische vaardigheden: doornemen onderzoekscyclus, hoe werkt bronvermelding, welke onderzoeksmethoden kun je toepassen, wat wordt er van je verwacht in het eerste jaar op de universiteit, etc. Misschien ook hulp bieden bij het brainstormen over mogelijke onderwerpen voor hun profielwerkstuk, maar dat ligt er aan hoe ver de leerlingen al zijn.

Naast de workshop is er algemene voorlichting over studies in het domein Gedrag en Maatschappij en vertellen studenten over hun ervaringen. Ook wordt er een rondleiding gegeven over de campus.

Per academisch jaar zijn een aantal plekken beschikbaar. Wil je langskomen met een klas? Mail dan naar: r.clayton@uva.nl met data van jouw voorkeur en het aantal leerlingen met hun leerjaar/niveau (vanaf 4 VWO). Meer informatie is te vinden op de website van de UvA FMG.

Colleges op de universiteit volgen: Big History

Elk studiejaar zijn leerlingen van harte welkom om de collegereeeks Big History bij het Instituut voor Interdisciplinaire Studies te volgen. In deze collegereeks gaat het over onze plek in het universum en in de tijd bezien vanuit een interdisciplinair en historisch perspectief. Leerlingen volgen universitair onderwijs en maken een toets aan het eind. Aanmelding voor deze cursussen kan via keuzeonderwijs-iis@uva.nl.

Voor meer informatie neem contact op met Elien ten Broeke: E.E.tenBroeke@uva.nl

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief