Aanbod leerlingen

Hier vind je het aanbod rondom aansluiting vo – ho in de regio Amsterdam e.o. voor leerlingen

BÈTAPARTNERS

In het netwerk Bètapartners werken twee HO-instellingen (UvA en VU), 46 VO-scholen, bedrijven en maatschappelijke instellingen samen aan de kwaliteit en actualiteit van het bètaonderwijs in de regio Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland. Bètapartners verbindt het voortgezet en hoger onderwijs, waarbij aansluiting tussen VO en HO en docentenprofessionalisering centraal staan. Lees meer over onze activiteiten in het Bètapartners Jaarverslag 2018-2019.

De leerlingenactiviteiten sluiten aan bij het curriculum van het voortgezet onderwijs en het bacheloronderwijs op de universiteiten. De activiteiten zijn zowel verbredend als verdiepend en bieden uitdaging aan individuele leerlingen of klassen en dragen zo bij aan het maken van een bewuste studiekeuze.

  • Sciencelabs: met de klas praktische wetenschapslessen volgen op de universiteit of op school.
  • Workshops: bouwen aan specifieke skills in een paar uurtjes, zoals literatuur zoeken of statistiek.
  • Masterclasses: verdiepen in een onderwerp en leren van de experts, tijdens een meerdaagse cursus.
  • Profielwerkstukbegeleiding: ondersteuning bij het uitvoeren van een onderzoek binnen specifieke onderwerpen.

PRE-UNIVERSITY COLLEGE

Het Pre-University College is een netwerk van 52 vo-scholen en de VU om het aansluitingsonderwijs vo-wo vorm te geven.dit scholennetwerk bereidt leerlingen voor om de overstap van het vwo naar de universiteit goed te kunnen maken. De verschillende programma’s zijn uitdagend en bieden hun de kans om kennis te maken met wetenschap en hun talenten te ontdekken. Het is een waardevolle ervaring die de leerlingen helpt om later tot een goede studiekeuze te komen en succesvol te zijn. Een andere pijler van het netwerk is de docentprofessionalisering. Alle programma’s zijn door vo en wo docenten ontwikkeld.

Contact

Pre-University College
De Boelelaan 1091
1081 HV Amsterdam

Loes Mulders
e-mail: puc@vu.nl

Masterclasses

De Masterclasses bestaan uit vier colleges – die worden gegeven door docenten van de VU – en omvatten verschillende academische disciplines. Leerlingen hebben de keuze uit ongeveer 11 masterclasses en leren onderwerpen op een wetenschappelijke manier te benaderen en er zelfstandig aan te werken. Ze doen onderzoek en zullen tijdens het laatste college een gezamenlijke presentatie houden voor medeleerlingen.

De Masterclasses vinden in het voor- en najaar plaats op de VU. De vo-coördinator kan één leerling per masterclass aanmelden via inschrijving.puc@vu.nl.

 Be Prepared

Deze activiteit bereidt leerlingen – waarvan de ouders niet aan een (Nederlandse) universiteit hebben gestudeerd – voor op alle hindernissen die komen kijken bij het maken van een gemotiveerde studiekeuze, en leert hoe ze daar het beste om mee om kunnen gaan.

Be Prepared is een driedaags programma voor leerlingen van 5 vwo, en vindt in oktober plaats op de VU. Leerlingen kunnen zich aanmelden via inschrijving.puc@vu.nl.

Profielkeuze derde klas

Deze activiteit helpt leerlingen van 3 vwo bij het maken van de juiste profielkeuze. Derdeklassers ervaren de profielkeuze vaak als een “allesbepalende keuze”, terwijl de meesten nog niet weten wat voor studie ze later willen volgen – laat staan welke baan ze ambiëren.

Samen met studenten van de VU onderzoeken de leerlingen wat hun talenten zijn en hoe die succesvol ingezet kunnen worden om een geschikt profiel te kiezen. Er wordt geleerd hoe je tot een keuze komt en wat een keuze kan beïnvloeden. Maar ook dat een keuze altijd kan worden bijgesteld.

Dit programma kent twee trajecten: één op de VU, en één op de school zelf. Aan de hand van een thema en door middel van verschillende vragen en invalshoeken, ontdekken leerlingen waar hun interesse ligt.
De school maakt een keuze uit één van de twee trajecten en deze kan (per klas) worden aangevraagd via schoolbezoek.puc@vu.nl. Let op! Het traject op de VU heeft een beperkte capaciteit.

 Profielwerkstukstarter

Leerlingen die hun profielwerkstuk zo goed mogelijk willen schrijven, leren in dit programma precies welke vaardigheden ze daarvoor nodig hebben en hoe ze die moeten toepassen. Het programma bestaat uit drie modules:
1. opstellen van een goede onderzoeksvraag;
2.zoeken van de juiste bronnen en methodes;
3. conclusie en voeren van discussie over het gekozen onderwerp.

Deze modules worden gegeven door studenten van de VU op de school zelf, en kunnen worden aangevraagd via schoolbezoek.puc@vu.nl.

 College ‘Wetenschappelijk literatuur zoeken en gebruiken’

Voor leerlingen van 5 en 6 vwo die hun profielwerkstuk moeten maken én voor leerlingen die een Masterclass volgen, wordt twee keer per jaar een middag georganiseerd waar wordt geleerd hoe je wetenschappelijk literatuur zoekt en hoe je die vervolgens gebruikt. De middag begint met een hoorcollege over de plaats van literatuur in wetenschappelijk onderzoek. De leerlingen krijgen zoektips, live demonstraties van het zoeken naar literatuur en hoe de gevonden literatuur beoordeeld moet worden op relevantie, kwaliteit en plagiaat.

Het college ‘Wetenschappelijk literatuur zoeken en gebruiken’ vindt twee keer per schooljaar plaats op de VU. Leerlingen melden zich aan via inschrijving.puc@vu.nl.

Website van Pre-University College