Aanbod leerlingen

Hier vind je het aanbod rondom aansluiting vo – ho in de regio Amsterdam e.o. voor leerlingen

BÈTAPARTNERS

In het netwerk Bètapartners werken twee HO-instellingen (UvA en VU), 46 VO-scholen, bedrijven en maatschappelijke instellingen samen aan de kwaliteit en actualiteit van het bètaonderwijs in de regio Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland. Bètapartners verbindt het voortgezet en hoger onderwijs, waarbij aansluiting tussen VO en HO en docentenprofessionalisering centraal staan. Lees meer over onze activiteiten in het Bètapartners Jaarverslag 2018-2019.

De leerlingenactiviteiten sluiten aan bij het curriculum van het voortgezet onderwijs en het bacheloronderwijs op de universiteiten. De activiteiten zijn zowel verbredend als verdiepend en bieden uitdaging aan individuele leerlingen of klassen en dragen zo bij aan het maken van een bewuste studiekeuze.

  • Sciencelabs: met de klas praktische wetenschapslessen volgen op de universiteit of op school.
  • Workshops: bouwen aan specifieke skills in een paar uurtjes, zoals literatuur zoeken of statistiek.
  • Masterclasses: verdiepen in een onderwerp en leren van de experts, tijdens een meerdaagse cursus.
  • Profielwerkstukbegeleiding: ondersteuning bij het uitvoeren van een onderzoek binnen specifieke onderwerpen.

PRE-UNIVERSITY COLLEGE

Het Pre-University College is een netwerk van 52 vo-scholen en de VU om het aansluitingsonderwijs vo-wo vorm te geven.dit scholennetwerk bereidt leerlingen voor om de overstap van het vwo naar de universiteit goed te kunnen maken. De verschillende programma’s zijn uitdagend en bieden hun de kans om kennis te maken met wetenschap en hun talenten te ontdekken. Het is een waardevolle ervaring die de leerlingen helpt om later tot een goede studiekeuze te komen en succesvol te zijn. Een andere pijler van het netwerk is de docentprofessionalisering. Alle programma’s zijn door vo en wo docenten ontwikkeld.

Contact

Pre-University College
De Boelelaan 1091
1081 HV Amsterdam

Loes Mulders
e-mail: puc@vu.nl

Masterclasses

De Masterclasses bestaan uit vier colleges – die worden gegeven door docenten van de VU – en omvatten verschillende academische disciplines. Leerlingen hebben de keuze uit ongeveer 11 masterclasses en leren onderwerpen op een wetenschappelijke manier te benaderen en er zelfstandig aan te werken. Ze doen onderzoek en zullen tijdens het laatste college een gezamenlijke presentatie houden voor medeleerlingen.

De Masterclasses vinden in het voor- en najaar plaats op de VU. De vo-coördinator kan één leerling per masterclass aanmelden via inschrijving.puc@vu.nl.

Be Prepared

Deze activiteit bereidt leerlingen – waarvan de ouders niet aan een (Nederlandse) universiteit hebben gestudeerd – voor op alle hindernissen die komen kijken bij het maken van een gemotiveerde studiekeuze, en leert hoe ze daar het beste om mee om kunnen gaan.

Be Prepared is een driedaags programma voor leerlingen van 5 vwo, en vindt in oktober plaats op de VU. Leerlingen kunnen zich aanmelden via inschrijving.puc@vu.nl.

Profielkeuze derde klas

Deze activiteit helpt leerlingen van 3 vwo bij het maken van de juiste profielkeuze. Derdeklassers ervaren de profielkeuze vaak als een “allesbepalende keuze”, terwijl de meesten nog niet weten wat voor studie ze later willen volgen – laat staan welke baan ze ambiëren.

Samen met studenten van de VU onderzoeken de leerlingen wat hun talenten zijn en hoe die succesvol ingezet kunnen worden om een geschikt profiel te kiezen. Er wordt geleerd hoe je tot een keuze komt en wat een keuze kan beïnvloeden. Maar ook dat een keuze altijd kan worden bijgesteld.

Dit programma kent twee trajecten: één op de VU, en één op de school zelf. Aan de hand van een thema en door middel van verschillende vragen en invalshoeken, ontdekken leerlingen waar hun interesse ligt.
De school maakt een keuze uit één van de twee trajecten en deze kan (per klas) worden aangevraagd via schoolbezoek.puc@vu.nl. Let op! Het traject op de VU heeft een beperkte capaciteit.

Profielwerkstukstarter

Leerlingen die hun profielwerkstuk zo goed mogelijk willen schrijven, leren in dit programma precies welke vaardigheden ze daarvoor nodig hebben en hoe ze die moeten toepassen. Het programma bestaat uit drie modules:
1. opstellen van een goede onderzoeksvraag;
2.zoeken van de juiste bronnen en methodes;
3. conclusie en voeren van discussie over het gekozen onderwerp.

Deze modules worden gegeven door studenten van de VU op de school zelf, en kunnen worden aangevraagd via schoolbezoek.puc@vu.nl.

College ‘Wetenschappelijk literatuur zoeken en gebruiken’

Voor leerlingen van 5 en 6 vwo die hun profielwerkstuk moeten maken én voor leerlingen die een Masterclass volgen, wordt twee keer per jaar een middag georganiseerd waar wordt geleerd hoe je wetenschappelijk literatuur zoekt en hoe je die vervolgens gebruikt. De middag begint met een hoorcollege over de plaats van literatuur in wetenschappelijk onderzoek. De leerlingen krijgen zoektips, live demonstraties van het zoeken naar literatuur en hoe de gevonden literatuur beoordeeld moet worden op relevantie, kwaliteit en plagiaat.

Het college ‘Wetenschappelijk literatuur zoeken en gebruiken’ vindt twee keer per schooljaar plaats op de VU. Leerlingen melden zich aan via inschrijving.puc@vu.nl.

Website van Pre-University College

UVA

Profielwerkstukbegeleiding

De UvA biedt ondersteuning bij profielwerkstukken middels de tips en de startdocumenten.

In de startdocumenten staan beschrijvingen van onderwerpen, maar ook tips voor hoe je je onderzoek en werkstuk kunt aanpakken. De onderwerpen hebben te maken met taal (kunde) en gedrag en maatschappij.

Daarnaast staat er een stappenplan en zoektips zoals “ Hoe begin je met het maken van een profielwerkstuk?” “ En hoe zoek je vervolgens naar goede bronnen?”

Zomerscholen

In de zomer biedt de UvA diverse Summerschools, speciaal gericht op scholieren. Deelname aan een ‘pre-studeren zomerprogramma’ is voor een scholier een goede manier om zich te verdiepen in een vak. Ook met het oog op de studiekeuze is een Summerschool interessant.

Er zijn onder meer Summerschools op het gebied van Europese talen en Grieks en Latijn. Voor leerlingen met een internationale interesse zijn er diverse Engelstalige Summerschools over bijvoorbeeld Internationale betrekkingen, Business en Journalisme.

Naar het actuele aanbod aan Pre-studeren zomerprogramma’s.

 

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

De Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) van de UvA organiseert activiteiten voor vwo‘ers. Via dit programma willen we scholieren op een interactieve manier kennis laten maken met onze vakgebieden en hen op een laagdrempelige manier de mogelijkheid bieden de universiteit en het studentenleven te leren kennen.

Workshop ‘Onderzoeker voor een dag’

Leerlingen worden voor deze activiteit ontvangen op de Roeterseiland campus en gaan zelf onderzoek doen. In samenwerking met onze wetenschappers, wordt een voor leerlingen herkenbaar en behapbaar probleem (onderzoeksvraag) geschetst waarmee ze aan de slag kunnen. Het probleem sluit aan bij sociale en gedragswetenschappen en is te onderzoeken op de campus.

Naast het onderzoek doen, is er algemene voorlichting over studies in het domein Gedrag en Maatschappij en vertellen studenten over hun ervaringen. Ook wordt er een rondleiding gegeven over de campus.

Per academisch jaar zijn een aantal plekken beschikbaar. Wil je langskomen met een klas? Mail dan naar: r.clayton@uva.nl met data van jouw voorkeur en het aantal leerlingen met hun leerjaar/niveau (vanaf 4 VWO). Meer informatie is te vinden op de website van de UvA FMG.

Workshop ‘Academische vaardigheden/profielwerkstuk begeleiding’

Tijdens dit programma  werken de leerlingen aan hun academische vaardigheden: doornemen onderzoekscyclus, hoe werkt bronvermelding, welke onderzoeksmethoden kun je toepassen, wat wordt er van je verwacht in het eerste jaar op de universiteit, etc. Misschien ook hulp bieden bij het brainstormen over mogelijke onderwerpen voor hun profielwerkstuk, maar dat ligt er aan hoe ver de leerlingen al zijn.

Naast de workshop is er algemene voorlichting over studies in het domein Gedrag en Maatschappij en vertellen studenten over hun ervaringen. Ook wordt er een rondleiding gegeven over de campus.

Per academisch jaar zijn een aantal plekken beschikbaar. Wil je langskomen met een klas? Mail dan naar: r.clayton@uva.nl met data van jouw voorkeur en het aantal leerlingen met hun leerjaar/niveau (vanaf 4 VWO). Meer informatie is te vinden op de website van de UvA FMG.

Colleges op de universiteit volgen: Big History

In studiejaar 2022-2023 zijn leerlingen van harte welkom om de collegereeeks Big History bij het Instituut voor Interdisciplinaire Studies te volgen. In deze collegereeks gaat het over onze plek in het universum en in de tijd bezien vanuit een interdisciplinair en historisch perspectief. Leerlingen volgen universitair onderwijs en maken een toets aan het eind. Aanmelding voor deze cursussen kan via keuzeonderwijs-iis@uva.nl.

Voor meer informatie neem contact op met Elien ten Broeke: E.E.tenBroeke@uva.nl

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief