Conferentie 2018

De jaarlijkse OPeRA conferentie zal in het teken staan van het thema ‘Succesvol leren en Studeren’ en zal plaatsvinden op donderdag 11 oktober 2018 van 13.30 – 17.30 uur, bij de Inholland vestiging te Haarlem.

Dagvoorzitter: Fred Weerman
13.30 – 14.00 Ontvangst en registratie
14.00 – 14.10 Opening en welkom door Jet de Ranitz
14.10 – 14.30 Geert ten Dam: Keuzen en kansen: de toegang tot het hoger onderwijs
14.30 – 14.35 Interview met leerlingen en studenten over hun studiekeuze
14.35 – 14.55 Folkert Kuiken: Is een zes voor Nederlands genoeg om naar het hoger onderwijs te gaan?
14.55 – 15.05 Stand van zaken en kalender 2018-2019 OPeRA
15.05 – 15.15 Pauze en mogelijkheid ondertekenen verklaringen overige scholen
15.15 – 16.00 Workshopronde 1

 • Leren van aansluiting mbo-hbo
 • AUC – Mentoring als opstap naar gelijke kansen in het hoger onderwijs
 • Positieve vrijheid: vrijheid in gebondenheid
 • Profielkeuze en studiesucces aan de VU
 • Leadership leerlijn op School
 • Aanpakken van kansengelijkheid
16.00 – 16.10  Wissel
16.10 – 16.55 Workshopronde 2

 • AVG en Onderwijs
 • Tips en tricks voor studentbegeleiding
 • Aanpakken van kansengelijkheid
 • Taalontwikkelend lesgeven
 • Kunst, bèta en technologie
 • Profielkeuze en studiesucces aan de VU
16.55 – 17.00 Terug naar plenaire zaal
17.00 – 17.15 Plenaire terugkoppeling resultaten
17.15 – 17.20 Afsluiting
17.20 – 18.00 Borrel