CONFERENTIE 2018

De jaarlijkse OPeRA conferentie stond in het teken van het thema ‘Succesvol leren en Studeren’ en zal plaatsvinden op donderdag 11 oktober 2018 van 13.30 – 17.30 uur, bij de Inholland vestiging te Haarlem.

Dagvoorzitter: Fred Weerman
Ontvangst en registratie
Opening en welkom door Jet de Ranitz
Geert ten Dam: Keuzen en kansen: de toegang tot het hoger onderwijs
Interview met leerlingen en studenten over hun studiekeuze
Folkert Kuiken: Is een zes voor Nederlands genoeg om naar het hoger onderwijs te gaan?
Stand van zaken en kalender 2018-2019 OPeRA
Pauze en mogelijkheid ondertekenen verklaringen overige scholen
Workshopronde 1

 • Leren van aansluiting mbo-hbo
 • AUC – Mentoring als opstap naar gelijke kansen in het hoger onderwijs
 • Positieve vrijheid: vrijheid in gebondenheid
 • Profielkeuze en studiesucces aan de VU
 • Leadership leerlijn op School
 • Aanpakken van kansengelijkheid
 Wissel
Workshopronde 2

 • AVG en Onderwijs
 • Tips en tricks voor studentbegeleiding
 • Aanpakken van kansengelijkheid
 • Taalontwikkelend lesgeven
 • Kunst, bèta en technologie
 • Profielkeuze en studiesucces aan de VU
Terug naar plenaire zaal
Plenaire terugkoppeling resultaten
Afsluiting
Borrel

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief