CONFERENTIE 2020

De jaarlijkse OPeRA conferentie stond in het teken van het thema: ‘De coronatijd en de gevolgen voor het onderwijs en vond online plaats op 8 oktober 2020 van 13.00 – 15.15 uur via Zoom en/of Youtube.

De conferentie werd in samenwerking georganiseerd met de deelnemende instellingen: VU, UvA, HvA, Inholland, AHK, de deelnemende scholen voor voortgezet onderwijs in regio Amsterdam en omgeving, de deelnemende netwerken Pre-University College en Bètapartners.

Thema
De coronatijd heeft veel impact op het onderwijs, de leerlingen, studenten en docenten. Wat zijn de gevolgen voor de kansengelijkheid van leerlingen na de periode van afstandsonderwijs en hoe kan die bevorderd worden? Welke impact heeft het op het welzijn, de betrokkenheid en het studiegedrag van studenten en op het werk en welzijn van docenten? Welke lessen voor ons onderwijs kunnen we trekken uit de wijze waarop er is omgeschakeld naar online lesgeven en toetsen?

Er waren gastprekers die naar deze thema’s in de coronatijd onderzoek doen,  en er kwamen goede voorbeelden van afstandonderwijs en toetsing uit de praktijk aan bod.

Programma

13:00-13:05Opening door dr. Frank Zuijdam (voorzitter regiegroep OPeRA)
13:05-13:15Film van praktijkervaringen (leerlingen/studenten/docenten) over de impact van de coronatijd
13:15-13:55Keynote: ‘Kansen(on)gelijkheid in de Coronatijd
Dr. Machteld de Jong (Lector Diversiteitsvraagstukken, Inholland)
&
Prof dr. Maurice Crul  (Hoogleraar Onderwijs en Diversiteit, Vrije Universiteit Amsterdam)
13:55-14:00Pauze
14:00-14:45Keuze uit drie interactieve sub-sessies
Sessie: ‘Online toetsing op afstand – in een maand van 0 naar 100
Annemarie Zand Scholten
(Director Centre for Educational Innovation bij Economics & Business aan de Universiteit van Amsterdam)
Sessie: ‘De impact van de coronacrisis op het welzijn, betrokkenheid en studiegedrag van studenten
Dr. Levi van Dam  (Docent en onderzoeker bij de UvA, landelijk kwartiermaker innovatienetwerk Garage2020 en oprichter stichting JIM)
&
Naomi Koning, Msc (Forensisch orthopedagoog en buitenpromovendus aan de Universiteit van Amsterdam op het onderwerp ‘Jongeren en corona’).
Sessie: ‘Werk en welzijn van medewerkers in tijden van corona: eerste lessen uit onderzoek onder medewerkers op de Hogeschool van Amsterdam
Dr. Daniël Middelkoop (Lector Teamprofessionalisering verbonden aan de onderzoeksgroep The Work Lab van de Hogeschool van Amsterdam)
&
Amie van Woudenberg, Msc (Docent leiderschap en verandermanagement aan de Hogeschool van Amsterdam)
14:45-14:50Centrale afsluiting door dr. Frank Zuijdam (voorzitter regiegroep OPeRA)
14:50-14:55Pauze
14:55-15:15Digitaal napraten/netwerken in subgroepen

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief