Keynote

Keynote: ‘Kansen(on)gelijkheid in Coronatijd’
Sinds maart jl. is de wereld als gevolg van Corona er heel anders komen uit te zien. Ook voor jongeren in het (hoger) onderwijs in Nederland. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat de gevolgen van Corona voor jongeren groot zijn en ook kunnen leiden tot toenemende kansenongelijkheid in het Nederlandse onderwijs. En daarmee in de Nederlandse samenleving.
In hun bijdrage reflecteren Maurice Crul en Machteld de Jong op het vraagstuk van kansen(on)gelijkheid in Coronatijd voor jongeren in het (hoger) onderwijs. Ze laten aan de hand van vier paradoxen zien hoe jongeren deze tijd beleven en bieden concrete handvatten aan onderwijsinstellingen om kansenongelijkheid te voorkomen. Zie hieronder de video van de keynote en vind hier de bijbehorende presentatie.

Prof. dr. Maurice Crul
(Hoogleraar Onderwijs en Diversiteit aan de Vrije Universiteit in Amsterdam)
Hij is een expert op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt loopbanen van migrantenjongeren in internationaal perspectief. Meer recent houdt hij zich ook bezig met de participatie van mensen zonder migratie-achtergrond in heel diverse steden.

Dr. Machteld de Jong
(Lector Diversiteitvraagstukken aan de Hogeschool Inholland)
Ze houdt zich bezig met vraagstukken waarin jongeren (met een migratie-achtergrond) centraal staan als het gaat om kansengelijkheid in het onderwijs en in de Nederlandse samenleving. Samen met Huub Nelis schreef ze het boek Help. Onze school is gekleurd! dat landelijk veel positieve aandacht heeft gekregen.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief