CONFERENTIE 2017

Locatie:
Hoofdgebouw VU, Amsterdam

Programma

Ontvangst en registratie
Opening: Frank van der Duyn Schouten, initiatiefnemer netwerk OPeRA en oud-rector VU. Waarom OPeRA?
Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (onder voorbehoud). Het belang van vo/ho samenwerking
Marie-José Goumans, hoogleraar LUMC, alumna Jonge Akademie KNAW. Je mogen blijven verwonderen!
Intermezzo – filmpje over OPeRA
Ondertekening intentieverklaring vertegenwoordigers vo en ho
Pauze en mogelijkheid ondertekenen verklaringen overige scholen
Workshopronde 1
 • Big History
 • Burger of onderdaan
 • De samenwerking tussen scholen en bedrijven
 • Hbo Vaardigheden
 • Keuzebegeleiding voor een goede doorstroom
 • Loopbaanontwikkeling van leraren
 • Naar diversiteitssensitief universitair onderwijs: geleerde lessen van de VU
 • Twee verhalen over toetsing van de Nederlandse taal en relatie met studiesucces
Wissel
Workshopronde 2
 • Be prepared: empowermentprogramma voor eerstegeneratie leerlingen 5 VWO
 • Big History
 • Burger of onderdaan
 • De formule voor succesvol samenwerken
 • Leraar voor een dag
 • Professionalisering van geschiedenisdocenten in vakdidactische netwerken en praktijkonderzoek
 • Trouw en ontrouw
 • Twee verhalen over toetsing van de Nederlandse taal en relatie met studiesucces
Terug naar plenaire zaal
Plenaire terugkoppeling resultaten
Afsluiting
Borrel

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief