CONFERENTIE 2017

Locatie:
Hoofdgebouw VU, Amsterdam

Programma

Ontvangst en registratie
Opening: Frank van der Duyn Schouten, initiatiefnemer netwerk OPeRA en oud-rector VU. Waarom OPeRA?
Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (onder voorbehoud). Het belang van vo/ho samenwerking
Marie-José Goumans, hoogleraar LUMC, alumna Jonge Akademie KNAW. Je mogen blijven verwonderen!
Intermezzo – filmpje over OPeRA
Ondertekening intentieverklaring vertegenwoordigers vo en ho
Pauze en mogelijkheid ondertekenen verklaringen overige scholen
Workshopronde 1
 • Big History
 • Burger of onderdaan
 • De samenwerking tussen scholen en bedrijven
 • Hbo Vaardigheden
 • Keuzebegeleiding voor een goede doorstroom
 • Loopbaanontwikkeling van leraren
 • Naar diversiteitssensitief universitair onderwijs: geleerde lessen van de VU
 • Twee verhalen over toetsing van de Nederlandse taal en relatie met studiesucces
Wissel
Workshopronde 2
 • Be prepared: empowermentprogramma voor eerstegeneratie leerlingen 5 VWO
 • Big History
 • Burger of onderdaan
 • De formule voor succesvol samenwerken
 • Leraar voor een dag
 • Professionalisering van geschiedenisdocenten in vakdidactische netwerken en praktijkonderzoek
 • Trouw en ontrouw
 • Twee verhalen over toetsing van de Nederlandse taal en relatie met studiesucces
Terug naar plenaire zaal
Plenaire terugkoppeling resultaten
Afsluiting
Borrel