Locatie:

17 oktober 2017
Hoofdgebouw VU, Amsterdam

Programma

13.30 – 14.00Ontvangst en registratie
14.00 – 14.10Opening: Frank van der Duyn Schouten, initiatiefnemer netwerk OPeRA en oud-rector VU. Waarom OPeRA?
14.10 – 14.30Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (onder voorbehoud). Het belang van vo/ho samenwerking
14.30 – 14.50Marie-José Goumans, hoogleraar LUMC, alumna Jonge Akademie KNAW. Je mogen blijven verwonderen!
14.50 – 14.55Intermezzo – filmpje over OPeRA
14.55 – 15.05Ondertekening intentieverklaring vertegenwoordigers vo en ho
15.05 – 15.15Pauze en mogelijkheid ondertekenen verklaringen overige scholen
15.15 – 16.00Workshopronde 1
 • Big History
 • Burger of onderdaan
 • De samenwerking tussen scholen en bedrijven
 • Hbo Vaardigheden
 • Keuzebegeleiding voor een goede doorstroom
 • Loopbaanontwikkeling van leraren
 • Naar diversiteitssensitief universitair onderwijs: geleerde lessen van de VU
 • Twee verhalen over toetsing van de Nederlandse taal en relatie met studiesucces
16.00 – 16.10Wissel
16.10 – 16.55Workshopronde 2
 • Be prepared: empowermentprogramma voor eerstegeneratie leerlingen 5 VWO
 • Big History
 • Burger of onderdaan
 • De formule voor succesvol samenwerken
 • Leraar voor een dag
 • Professionalisering van geschiedenisdocenten in vakdidactische netwerken en praktijkonderzoek
 • Trouw en ontrouw
 • Twee verhalen over toetsing van de Nederlandse taal en relatie met studiesucces
16.55 – 17.00Terug naar plenaire zaal
17.00 – 17.15Plenaire terugkoppeling resultaten
17.15 – 17.20Afsluiting
17.20 – 18.00Borrel