16 maart 2021: OPeRA netwerkbijeenkomst – Loopbaanoriëntatie en -begeleiding: good practices

16 maart 2021: OPeRA netwerkbijeenkomst – Loopbaanoriëntatie en -begeleiding: good practices

Thema: ‘Loopbaanoriëntatie en -begeleiding: good practices’

Gastsprekers: Mariette Huizinga, Hester Blok en Nicky de Vries

Locatie: Online via Zoom en/of YouTube

Datum: 16 maart 2021, 15:15-16:45 h

Aanmelden: U kunt zich aanmelden via dit inschrijfformulier

Programma:
15:15-15:20 Opening
Door: Frank Zuijdam (voorzitter regiegroep OPeRA)
15:20-15:35 Presentatie LOB-onderzoek naar de stand van zaken van de adviezen
Gastspreker: Mariette Huizinga
15:35-15:50 Presentatie good practice LOB op het St. Nicolaas lyceum
Gastspreker: Hester van Driel-Blok
15:50-16:20 Interactieve uitwisseling in subgroepen
Wat werkt, welke voorbeelden zijn er?
16:20-16:30 Opbrengsten (good practices) delen
Voorzitter: Mariette Huizinga
16:30-16:40 Presentatie promotieonderzoek naar studiekeuze en LOB: wat werkt
Gastspreker: Nicky de Vries
16:40-16:45 Afsluiting
Door: Frank Zuijdam (voorzitter regiegroep OPeRA)

Gastsprekers:
Mariette Huizinga is voorzitter van de werkgroep studiekeuzebegeleiding en opleidingsdirecteur Bachelor Pedagogische Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

Hester van Driel-Blok is decaan bij het St. Nicolaas lyceum in Amsterdam

Nicky de Vries is junior docent en promovendus Onderwijswetenschappen bij Vrije Universiteit Amsterdam

Toelichting op het programma: 
Mariette Huizinga blikt kort terug op het advies van de werkgroep studiekeuzebegeleiding en het OPeRA-model voor studieloopbaanbegeleiding dat scholen en instellingen kunnen gebruiken om hun eigen LOB vorm te geven. Zij borduurt voort op de opbrengsten van de laatste netwerkbijeenkomst over LOB (24 juni 2019), waarin er gebrainstormd is over de randvoorwaarden voor (verdere) implementatie en bestendiging van een LOB-programma vanuit het bestuur, het (docenten)team en de ouders in de rol van coach. Tevens koppelt zij terug wat uit het onderzoek van OPeRA, naar de stand van zaken van de vertaalslag van de adviezen naar de praktijk, naar voren kwam: succesfactoren en eventuele belemmeringen. Daarnaast geeft ze een aanzet voor de vertaalslag van de theorie naar de praktijk.

Hester van Driel-Blok vertelt hoe LOB op het St. Nicolaas lyceum vormgegeven is, uit welke elementen het bestaat en wat de succesfactoren zijn.
In subgroepen wisselen we uit over wat werkt en welke good practices er nog meer in het netwerk zijn. Deze opbrengsten worden daarna plenair gedeeld.

Tot slot vertelt Nicky de Vries over het promotieonderzoek dat zij in januari jl. is gestart, waarbij één van de onderdelen het onderzoeken van de good practices van LOB in het OPeRA netwerk is; welke elementen en succesfactoren daaraan bijdragen.

Doelgroep:
De online netwerkbijeenkomst staat open voor iedereen die regionale samenwerking tussen vo en ho een warm hart toedraagt. De doelgroep is bestuurders, leidinggevenden (rectoren en schooldirecteuren uit het voortgezet onderwijs en bestuurders, opleidings- en onderwijsdirecteuren uit het hoger onderwijs), decanen, beleidsmedewerkers, studieadviseurs, coördinatoren en andere sleutelfiguren op het gebied van aansluiting.

Suggestie ter inspiratie vooraf:
Film (<8 minuten): ‘Loopbaanbegeleiding op het havo/vwo en hbo, hoezo?’ (van Expertisepunt LOB)

Meer informatie:
Voor meer informatie over de inhoud van deze netwerkbijeenkomst kunt u contact opnemen met Anneke Smorenburg (projectmanager OPeRA: a.smorenburg@vu.nl) en alle overige vragen kunt u sturen naar congres@uva.nl

Graag tot de 16e maart as.!

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.