Netwerkbijeenkomst 1 juni 2023: Studiekeuzetesten & studiekeuzecheck/matching

Netwerkbijeenkomst 1 juni 2023: Studiekeuzetesten & studiekeuzecheck/matching

Op donderdag 1 juni organiseerde OPeRA een netwerkbijeenkomst met als thema ’De rol van studiekeuzetesten en studiekeuzecheck/matching in de gehele loopbaanoriëntatie en -begeleiding’.

Voor leerling- en studentsucces en het zo goed mogelijk trachten te voorkomen van uitval en switch is het onder andere belangrijk dat aankomende studenten een passende keuze voor een vervolgstudie maken. Welke rol hebben studiekeuzetesten (testen die leerlingen helpen bij het kiezen van een studie) en studiekeuzecheck/matching (activiteit bedoeld om, nog voordat de studie start, te checken of er een match is tussen de leerling en de gekozen opleiding) in de gehele loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)?

Wat is er bekend over de effectiviteit van de inzet van testen en checks; ofwel over de voorspellende waarde (en wat is er wellicht nog niet bekend)? Wat is het effect van matching op de inschrijvingen? Wat betekent dit voor de plek en inzet van middelen als testen en checks, in het grotere geheel van LOB? Wat is er nodig voor een goed studiekeuzeproces en hoe kan het eigenaarschap hiervoor breed gedragen worden?

De gastsprekers van deze netwerkbijeenkomst waren:

  • drs. Franz Maissan RL, docent/onderzoeker (Hogeschool van Amsterdam) en A&O psycholoog, organisatie- en loopbaanadviseur (Trans Vision)
  • dr. Karlijn Soppe, postdoctoraal onderzoeker (Centre for Higher Education Governance Ghent).

De bijeenkomst werd geleid door drs. Robin Mobron (lid Regiegroep OPeRA).

Kijk hier de netwerkbijeenkomst terug:

Presentaties

U kunt de gehele presentatie van deze netwerkbijeenkomst hier downloaden.

Presentatie 1: Studiekeuzetesten
Door drs. Franz Maissan, RL (docent/onderzoeker HvA en A&O psycholoog, organisatie- en loopbaanadviseur Trans Vision)

Mensen en organisaties helpen ontwikkelen en groeien is de rode draad in zijn werk. Naast zijn activiteiten als docent/ onderzoeker psychologie, bedrijfskunde en HRM bij de Hogeschool van Amsterdam geeft hij sinds 1996 vanuit zijn adviesbureau Trans Vision organisatie- en loopbaanadvies. Zijn uitgangspunt is een concrete, praktische en doelgerichte aanpak, zonder bezinning en bezieling uit het oog te verliezen.

Studiekeuzetesten, beter gezegd studiekeuzevragenlijsten, vormen sinds tientallen jaren een belangrijke basis voor studie- en loopbaanadvies. Doorgaans staat interesse daarbij centraal. Interesse alleen blijkt echter een magere voorspeller van studiesucces. In de presentatie zullen onder andere de volgende aspecten besproken worden:

  • Wat voorspelt interesse en wat is nog meer nodig om tot een passend advies te komen?
  • Wat is de validiteit en betrouwbaarheid van een aantal (COTAN gekwalificeerde) interesse vragenlijsten?
  • Diagnostisch of dynamisch (het dilemma tussen quick-and-dirty en robuust maatwerk)
  • Wat is de behoefte van de leerling/student?


Presentatie 2: Studiekeuzecheck/matching:
welk effect heeft matching?
Door: dr. Karlijn Soppe (postdoctoraal onderzoeker bij het Centre for Higher Education Governance Ghent)

Karlijn heeft promotieonderzoek gedaan naar de rol van verschillende typen matching in de studiekeuze en het studiesucces van studenten. Momenteel werkt ze bij het Centre for Higher Education Governance Ghent op de afdeling Sociologie van de Universiteit Gent. Daar doet ze onderzoek binnen het thema hoger onderwijs, met name gericht op de evaluatie van onderwijsbeleid. Haar expertise bevindt zich met name op het gebied van Teaching and Learning, met studiemotivatie en studiesucces als hoofdthema’s. Verder heeft zij brede expertise in sociaalwetenschappelijke onderzoekmethoden en het doceren daarvan.

Karlijn gaat in haar presentatie in op de theorie achter het kiezen van een passende opleiding en welke aspecten belangrijk zijn om te bepalen of er een match is met de gekozen opleiding. Daarnaast zal ze ingaan op de relatie tussen typen matchingsprocedures en het uiteindelijke aanmeldgedrag van studenten, en hun studiesucces. Tot slot zal Karlijn aanknopingspunten geven voor toepassingen van haar bevindingen in LOB activiteiten en voor herontwikkeling van studiekeuzechecks.

Subgroepen
Na deze twee presentaties gingen de aanwezigen uiteen in subgroepen om naar aanleiding van deze presentaties uit te wisselen over wat de inzichten betekenen: wat is er nodig voor een goed studiekeuzeproces gericht op leerling- en studentsucces? Bij wie ligt het eigenaarschap voor LOB en in hoeverre wordt het breed gedragen?

De dagvoorzitter vroeg ter afsluiting de deelnemers kort de belangrijkste ideeën plenair te delen.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief