HvA en VU samen sterk voor hoogbegaafde studenten in Wisselstroompilot: nieuwe initiatieven en ondersteuning

HvA en VU samen sterk voor hoogbegaafde studenten in Wisselstroompilot: nieuwe initiatieven en ondersteuning

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) zetten zich gezamenlijk in om hoogbegaafde studenten beter te ondersteunen en te begeleiden. Dankzij een subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is het project Wisselstroom Hoogbegaafdheid opgezet, dat zich richt op het verbeteren van de doorstroom en aansluiting van studenten met kenmerken van hoogbegaafdheid binnen het hoger onderwijs. Dit project heeft al diverse activiteiten en initiatieven voortgebracht om deze vaak onzichtbare groep studenten in beeld te brengen en te ondersteunen.

Samenwerking en onderzoek
De HvA en VU hebben, in de Wisselstroompilot Hoogbegaafdheid, nauw samengewerkt met verschillende belanghebbenden, waaronder studentendecanen, studieadviseurs en externe experts op het gebied van hoogbegaafdheid. Er zijn interviews en enquêtes afgenomen onder 192 studenten en verschillende docenten en experts. Er is gebleken dat studenten met kenmerken van hoogbegaafdheid vooral behoefte hebben aan extra uitdaging, begeleiding bij faalangst, perfectionisme, succesangst en prestatiedruk, mogelijkheden om zelfstandig te werken in plaats van in groepen en samenkomst met gelijkgestemden. Op basis van deze uitkomsten is een coachingstoolkit opgesteld.

Ontwikkelingen en activiteiten
In het studiejaar 2023-2024 zijn diverse pilotactiviteiten georganiseerd, waaronder HB-cafés en Snelle denkers Chat & Chill bijeenkomsten, waarin studenten met kenmerken van hoogbegaafdheid samenkomen voor workshops, sociale interactie en onderlinge ondersteuning. Deze bijeenkomsten, die zowel op de HvA als de VU plaatsvonden, werden positief ontvangen en er is een duidelijke behoefte aan meer sessies. Om de communicatie tussen de studenten te vergemakkelijken, zijn een Whatsappgroep en een Teamsomgeving opgezet. Daarnaast kunnen studenten aan de HvA vanaf studiejaar 2024-2025 in Studielink aangeven dat zij kenmerken van hoogbegaafdheid bezitten. Dit helpt om deze studenten beter in beeld te krijgen en passende begeleiding te bieden vanaf de start van hun opleiding.

Toekomstige Stappen

Voor het studiejaar 2024-2025 richt het projectteam zich op de verdere implementatie en borging van de initiatieven. Bij de VU worden momenteel gesprekken gevoerd om hoogbegaafdheid een vaste plek te geven binnen de universiteit. Informatie over herkenning en ondersteuningsmogelijkheden is verspreid onder studentendecanen en studieadviseurs. De HvA onderzoekt hoe het onderwerp hoogbegaafdheid kan worden verankerd binnen de Hogeschool. Er is behoefte om de Teamsomgeving en Whatsappgroep voor snelle denkers te blijven onderhouden en de Snelle denkers Chat & Chill bijeenkomsten voort te zetten. Onderzocht wordt of de studenten dit deels zelf kunnen gaan organiseren.

Met deze gezamenlijke inspanningen hopen de HvA en VU een inclusieve en ondersteunende omgeving te creëren waarin hoogbegaafde studenten hun volledige potentieel kunnen benutten en zich gezien en gehoord voelen.

Meer weten? Neem contact op met w.maas@vu.nl of l.n.pijloo@hva.nl.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief