Zorgen over leerlingen- en studentenwelzijn

Zorgen over leerlingen- en studentenwelzijn

Jaarlijks brengt de Inspectie van het Onderwijs de Staat van het Onderwijs uit. Er worden dan feiten en cijfers bijeengebracht, meerjarige ontwikkelingen en resultaten getoond en verbanden en oorzaken gesignaleerd. Op woensdag 10 mei jongstleden presenteerde inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers De Staat van het Onderwijs 2023. Behalve zorgen over de basisvaardigheden in het PO en VO, heeft de onderwijsinspectie ook zijn zorgen over het studenten- en leerlingenwelzijn geuit. Voor een op de vier jongeren is school de grootste veroorzaker van stress. Ook ervaren ongeveer 840.000 jongeren mentale uitdagingen en/of klachten en kampt een op de 15 jongeren in Nederland met depressieve klachten. Het kabinet heeft in een reactie hierop aangegeven de zorgen van de onderwijsinspectie te delen. Veel scholen en instellingen maken gebruik van middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs voor interventies op het gebied van welzijn. Een voorbeeld van zo’n interventie in het PO en VO is de implementatie van traumasensitief onderwijs. Scholen met een traumasensitief onderwijsklimaat zijn zich bewust van de impact van ingrijpende jeugdervaringen op de ontwikkeling van leerlingen en stemmen hun activiteiten zo goed mogelijk af op de specifieke onderwijs- en begeleidingsbehoeften van deze leerlingen. Ze bieden leerlingen een veilige plek waar ze met plezier naartoe gaan en zo veel mogelijk tot ontwikkeling en leren kunnen komen. Ook leerlingen zonder trauma hebben baat bij deze aanpak. Om het welzijn van studenten te verbeteren, werkt het ministerie OCW aan een wetsvoorstel voor een BSA met meer flexibiliteit (waarmee  studenten in het eerste studiejaar meer ruimte krijgen om te wennen aan hun opleiding en om een betere balans te vinden tussen de studie en het persoonlijk welzijn).

Studentenwelzijn is één van de thema’s die bij de activiteiten van OPeRA centraal staan.

Bronnen:
https://onderwijscommunity.nl
https://www.scienceguide.nl
https://www.traumasensitiefonderwijs.com/

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief