Workshops 2018

Aanpakken van kansengelijkheid

Geert Janssen, beleidsadviseur onderwijs en Ralph Rusconi, onderwijswetenschapper, Gemeente Amsterdam, afdeling onderwijs & leerplicht

Kansengelijkheid is een van de grootste thema’s van het huidige college van burgemeester en wethouders in Amsterdam. Tegelijk is het ook een van de meest complexe thema’s in het onderwijs, omdat het van zoveel factoren afhankelijk is. Het is een onderwerp dat al sinds het midden van de vorige eeuw speelt maar door de twee recente rapporten van de onderwijsinspectie opnieuw hoog op de agenda is gezet.

In deze workshop wordt ingegaan op de inzet op het thema kansengelijkheid. Waar hebben we het precies over en hoe kun je er als schoolbestuur of schoolleider aan werken. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk bekijken we hoe je beschikbare data kunt gebruiken om de doelgroep te definiëren en zoeken we naar oplossingsstrategieeen om de kansengelijkheid te vergroten. Hierbij laten we zien hoe bijvoorbeeld cijfers en onderzoek hierbij kunnen helpen en gaan we in gesprek aan de hand van best practices op het gebied van kansengelijkheid.

AUC – Mentoring als opstap naar gelijke kansen in het hoger onderwijs

Ydwine Zanstra (AUC faculty, Outreach Coordinator, Partner School coordinator), Ishvar Lalhabadoersing (AUC alumnus/ Z-AUC coaching*), Khaled Tamimy en/of Erik van Halewijn (AUC alumni/Stichting Diversity), Tim Arbeid (Zeeburgia coaching)

Ishvar, Khaled, Erik en Tim zijn (ex-) AUC studenten. Ydwine is outreach en partnerschool coordinator aan AUC.

In deze sessie delen ze hun ervaringen met het opzetten van mentorprogramma’s, waarbij AUC studenten scholieren coachen, bijles geven en helpen met hun huiswerk in het kader van Gelijke Kansen.

AVG en Onderwijs

Menno Jehee, Functionaris Gegevensbescherming, UvA

  1. Wat betekent de AVG voor het onderwijs?
  2. Mogen scholen nog wel persoonsgegevens uitwisselen?
  3. Hoe kunnen ouders toestemming geven?

Leadership leerlijn op School

Hans Crum en Marije Schoeber, Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Op onze school, het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum, zijn we al meer dan 10 jaar succesvol bezig om leerlingen naast de reguliere vakken ook een Leadershipprogramma aan te bieden.

Het doel is om jonge mensen zich al bewust te laten maken van de invloed die zij hebben om hun leven richting te geven. Daarin laten wij zien dat er schakels zijn naar niet alleen een succesvol leven, maar juist ook naar een leven met zingeving en geluk.

In deze workshop willen wij jullie delen hoe wij de leerlingen en het systeem van de school meenemen in deze leerlijn. Daarnaast geven wij inzicht in wat voor trainingen wij zoal inzetten met wat voorbeelden uit de praktijk.

Leren van aansluiting mbo-hbo

Pier Zijlstra – Loopbaanadviseur, ROCvA College Amstelland en Lino Boekelman – Adviseur Aansluiting & Keuzecoach, HvA

College Amstelland ROCvA en Studentenzaken HvA delen graag hun ervaring met samenwerken op het gebied van lob en studievaardigheden ter bevordering van aansluiting mbo-hbo.

Positieve vrijheid: vrijheid in gebondenheid

Els Meijknecht, Spinoza Lyceum Amsterdam

In een tijd waarin veel druk op studenten wordt gelegd, is het interessant om te kijken hoe je om kunt gaan met “vrijheid” binnen heldere kaders. Op het Spinoza Lyceum werken wij vanuit de daltonwaarden. Wij zullen in een interactieve workshop met docenten en leerlingen laten zien hoe wij  met de daltonwaarde ‘vrijheid in gebondenheid’ om gaan.

Profielkeuze en studiesucces aan de VU

Loes Mulders en Theo Bakker, Student-en Onderwijszaken VU

In deze workshop zullen Loes Mulders en Theo Bakker op basis van analyses van Student Analytics ingaan op ontwikkeling van profielkeuzes in de afgelopen jaren en het studiesucces van studenten aan de VU. Niet alleen in het 1e studiejaar van hun bacheloropleiding, maar ook in de rest van de studie. De laatste inzichten laten zien dat de keuze en het succes van profielen verschilt per faculteit en soort opleiding. Hier zullen we dieper op ingaan in deze interactieve workshop. Ook gaan we kort in op de manier waarop de VU deze informatie inzet voor een betere aansluiting met het middelbaar onderwijs.

Taalontwikkelend lesgeven

Bas van Eerd, HvA

Een goede taalvaardigheid is een belangrijke factor in succesvol leren en studeren. Toch is er een groeiend aantal leerlingen/studenten voor wie taal een stuikelblok kan zijn. Dit is niet een probleem dat alleen door de docent Nederlands moet worden aangepakt. Juist een een gedegen, teambrede aanpak is de sleutel tot succes. Taal wordt immers overal gebruikt. De oplossing voor talige problemen ligt dus ook in ons gehele onderwijs!

In deze workshop kijken we naar de rol die taalvaardigheid speelt in studiesucces en ervaren we zelf enkele uitdagingen waar leerlingen en studenten tegenaan kunnen lopen. Natuurlijk focussen we daarna op mogelijke interventies in het onderwijs, vooral op deze, die niet veel tijd en energie kosten.

Tips en tricks voor studentbegeleiding

Claudia Fluggen, studentendecaan, UvA, en Kim van Gennip, projectleider Zorgplan studenten en promovendi, UvA

Aan de hand van verschillende ‘typetjes’ maken we een reis langs de studentbegeleiding van de Universiteit van Amsterdam. Hoe start een onzekere student zijn of haar studie? Wat verwacht de relaxte student van zichzelf en van de universiteit? Met de deelnemers gaan we in gesprek over verwachtingen en hoe we daar (wel en niet) op in kunnen spelen. De faciliteiten die de UvA biedt in de begeleiding van studenten komen aan bod, waaronder het in 2017 gestarte Zorgplan voor studenten en promovendi.

Kunst, wetenschap en techniek combineren in het onderwijs

Michiel Koelink, ArtechLAB Amsterdam (Breitner Academie)

Hoe verbind je actuele beeldende kunst en design op inhoudelijk inspirerende wijze met wetenschappelijke ontwikkelingen en nieuwe technologieën. Of hoe maak je kunst spannend voor nerds en techies?

Kunstvakonderwijs verbinden met technologie- en bètavakken is op dit moment een hot topic in het onderwijs. Vooruitstrevende scholen zetten Fablabs en makerspaces op. Maar op welke wijze geef je dit onderwijsinhoudelijk vorm en creëer je ruimte voor vragen die op je leerlingen afkomen? De afgelopen jaren werkte Michiel Koelink met docenten, kunstenaars en het lectoraat kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten aan het in de praktijk brengen en testen van dit onderwijs. Met de kennis die je uit deze presentatie haalt, ontwikkel je lesideeën voor je eigen onderwijspraktijk.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief