Werken met de Wegwijzer Studiekeuzeactiviteiten hoger onderwijs

Werken met de Wegwijzer Studiekeuzeactiviteiten hoger onderwijs

Tijdens de OPeRA Conferentie op 10 oktober 2023 hebben Marieke Siebrecht en Foekje Verhülsdonk een workshop verzorgd over het gebruik van de Wegwijzer Studiekeuzeactiviteiten hoger onderwijs. Met deze wegwijzer kunnen decanen en mentoren hun leerlingen stimuleren gebruik te maken van het brede palet aan studiekeuzeactiviteiten die de verschillende instellingen in Amsterdam e.o. aanbieden. In de workshop is kort de geschiedenis geschetst van de regionale samenwerking die aan het ontwikkelen van de tool voorafgegaan is, om daarna in te zoomen op de tool zelf en het gebruik ervan.

De tool kan worden ingezet in het gesprek tussen de leerling en diens begeleider, waarbij vragen stellen en het gebruik van gesprekstechnieken natuurlijk essentieel zijn. Om die reden kent de presentatie een aantal slides waarop deze – vaak bij decanen al bekende – kennis weer even opgefrist wordt. Hierna is in tweetallen het gesprek tussen een leerling en diens begeleider geoefend aan de hand van de wegwijzer en het bijbehorende addendum. De aanwezige decanen gaven aan de tool goed te kunnen gebruiken, hoewel er ook vragen waren hoe dit een plaats te geven in de school wanneer mentoren geen tijd hebben om individuele loopbaangesprekken te voeren. De conclusie was dat de wegwijzer ook meer klassikaal in te zetten is. Daarnaast kwam naar voren dat ook mentoren getraind moeten worden in het gebruik van de wegwijzer. Tenslotte hebben we nog besproken hoe de tool verder doorontwikkeld zou kunnen worden voor bijvoorbeeld mbo-studenten, ouders en leerlingen zelf.

De volgende stap: aanbod workshop aan decanenkringen
De wegwijzer heeft inmiddels heel wat scholen bereikt. Maar hoe stimuleren we dat decanen en mentoren de tool goed kunnen inzetten bij de loopbaanbegeleiding van hun leerlingen? De reacties na de workshop op de OPeRA conferentie waren unaniem positief. Daarom is besloten de workshop ook aan te bieden aan de decanenkringen uit de regio, zodat meer decanen en mentoren de wegwijzer leren kennen en gebruiken. Decanen kunnen zo eerst zelf ervaring opdoen, om daarna hun mentoren te trainen. De slides in de presentatie, met uitleg van de tool, tips over het stellen van vragen en gesprektechnieken, samen met het oefengesprek zijn daarvoor direct te gebruiken. Voor meer informatie en/of bij interesse hierin kan contact opgenomen worden via w.m.siebrecht@hva.nl of f.verhulsdonk@msa.nl

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief