Werkplaats Loopbaanontwikkeling

Werkplaats Loopbaanontwikkeling

Hoe is het verloop onder docenten te verklaren en wat is er nodig om jonge docenten te committeren aan het schoolplan? En: op welke wijze kan een school zzp’ers langdurig verbinden aan de school en is er wellicht handelingsverlegenheid bij deze doelgroep die langdurige binding in de weg staat?

Strategisch loopbaanbeleid
Dat zijn vragen waarop een antwoord wordt gezocht in de Werkplaats Loopbaanontwikkeling. In deze werkplaats buigen hr-professionals, schoolleiders en leraren zich over een specifieke kwestie die op hun school speelt. Antwoorden op deze vragen dragen bij aan strategisch loopbaanbeleid. Dat wil zeggen dat persoonlijke ontwikkeling is afgestemd op de doelen die de school wil bereiken.

Ontwikkelperspectief
De Werkplaats is een initiatief van het project Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep. Dit project zet zich in voor het gemotiveerd (be)houden van leraren, onder andere door leraren ontwikkelperspectief en -mogelijkheden te bieden. Ontwikkelmogelijkheden maken het beroep aantrekkelijker. Ontwikkeling moet echter mogelijk worden gemaakt en helaas is dat niet altijd vanzelfsprekend. Met de Werkplaats wil ‘Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep’ scholen ondersteunen bij het vormgeven van een strategisch loopbaanbeleid.

Waarderingsgesprekken
Soms is een kleine interventie al voldoende voor een groot effect. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het verhaal van Ir. Lely Lyceum, een school die vorig jaar deelnam aan de Werkplaats Loopbaanontwikkeling. Het ontwerpen en voeren van waarderingsgesprekken bleek een positief effect te hebben op de motivatie van de leraren. Hoe dat precies in z’n werk ging, kan je lezen in het artikel op pagina 26 van Een boekje vol inspiratie.

De opdracht bij de Werkplaats Loopbaanontwikkeling was om er open in te gaan en wat breder te denken. We hebben geleerd om dingen gefaseerd aan te pakken. Pas later hebben we gefocust en kwamen we uit op de onderzoeksvraag: hoe zorg je ervoor dat medewerkers zich gewaardeerd voelen? Van daaruit zijn we verdergegaan. Je wordt steeds gedwongen om over nieuwe dingen na te denken. Het leuke is ook dat je het met verschillende scholen doet, dat geeft weer nieuwe inzichten.
Cindy Kuster (personeelsfunctionaris, Ir. Lely Lyceum; foto: midden)

Contact
Wil jij als (deel)schoolleider, teamleider of hr-professional ook aan de slag met loopbaan-ontwikkeling als middel om docenten gemotiveerd te houden voor het onderwijs of ter ondersteuning van de onderwijskwaliteit? Stuur dan een mail naar info@leraareenkleurrijkberoep.nl. Bij voldoende interesse maken we dit schooljaar nog een start met een volgende Werkplaats Loopbaanontwikkeling.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief