Wegwijzer doorstroomgegevens

Wegwijzer doorstroomgegevens

Om het studentsucces te vergroten op de overgang van de ene naar de andere onderwijssector en daarmee studieuitval en -switch te verlagen na de overgang dienen de verschillende onderwijssectoren gezamenlijk verantwoordelijkheid te pakken. Om te weten aan welke knoppen je kunt draaien voor het terugdringen van uitval en switch moet je zicht krijgen op de oorzaken hiervan. Het kan zijn dat de jongeren onvoldoende voorbereid zijn op de studiekeuze of dat ze moeite hebben met de studievaardigheden op het vervolgonderwijs, er kunnen inhoudelijke hiaten zijn of het ontbrak de studenten aan een zachte landing op hun nieuwe school. Doorstroomgegevens (kwantitatief en kwalitatief) geven inzicht in deze oorzaken.

Download de wegwijzer doorstroomgegevens

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief