VO HO aansluiting voor talen en mens- en maatschappijvakken tijdens Bètapartnersconferentie

VO HO aansluiting voor talen en mens- en maatschappijvakken tijdens Bètapartnersconferentie

Op donderdag 12 maart vindt de jaarlijkse Bètapartnersconferentie plaats op de bètafaculteit van de UvA, FNWI, Sciencepark. Tijdens de conferentie is er ook altijd een schoolleidersbijeenkomst. Naar aanleiding van de vele verzoeken die we altijd krijgen uit de scholen en naar aanleiding van de discussie in de stuurgroep hebben we dit keer een bijzonder thema voor de schoolleidersbijeenkomst: de aansluiting van alfa en gamma tussen vo en ho en de ontwikkeling van de steunpunten voor de talen en mens- en maatschappij vakken.

Veel schoolleiders geven aan dat een vaksteunpunt voor docenten, zoals dat bij de bèta’s geregeld is, ook heel gewenst is voor de talen en de mens- en maatschappij vakken. Regelmatig horen we dat ook bij de talen en de mens- en maatschappij vakken scholen willen samenwerken aan beter onderwijs en dat er een aanbod is aan betaalbare nascholingen die aansluiten op de eigen behoefte. Op dit moment worden daarvoor plannen gesmeed! Het doel van deze schoolleidersbijeenkomst is het faciliteren van contacten tussen scholen en de betrokken faculteiten (ook de faculteiten die geen directe link met een schoolvak hebben) en daarmee het proces van het inrichten van dergelijke vaksteunpunten een stap dichterbij brengen. Natuurlijk nodigen we voor deze bijeenkomst ook de HvA en Hogeschool Inholland uit. Uw input is belangrijk voor deze bijeenkomst: een vaksteunpunt werkt alleen optimaal als ook de behoeftes vanuit de scholen duidelijk zijn! Inschrijven voor de conferentie kan vanaf eind januari: https://www.betapartners.nl/betapartnersconferentie-2020/

Zet de datum van 12 maart (van 15.00 tot 20.00 uur) vast in uw agenda!

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief