VO-HO aansluiting voor hoogbegaafden

VO-HO aansluiting voor hoogbegaafden

De overgang van een school naar het vervolgonderwijs is altijd een spannende periode. Te meer nog voor hoogbegaafde leerlingen met hun bredere blik en hun hogere sensitiviteit, en nog meer als het ook nog leerlingen zijn die vervroegd examen doen. NetwerkHB, van samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden, en de VU zijn een werkgroep gestart om de overgang van het VO naar het WO te verbeteren voor hoogbegaafden (HB). Ze hebben de HB-begeleiding op de VO-scholen en universiteit in kaart gebracht, en willen nu deze programma’s naar elkaar toe laten werken. 

Vele scholen in het VO zijn tegenwoordig druk bezig om zich in hoogbegaafdheid te scholen en (begeleidings)programma’s voor hoogbegaafde leerlingen op te zetten. Helaas moest NetwerkHB constateren dat leerlingen, die intensief begeleid werden, na het behalen van hun eindexamen uit zicht verdwenen en zij hen geen warme overdracht naar het vervolgonderwijs konden bieden. Voor de universiteiten is het ook lastig, omdat ze niet weten wat op scholen voor hoogbegaafde leerlingen gedaan wordt en ze niet weten wanneer ze een hoogbegaafde student in huis krijgen. Het Pre-University College VU biedt wel aansluitingsprogramma’s, maar deze zijn niet alleen specifiek voor hoogbegaafden.

NetwerkHB en de VU willen deze situatie verbeteren en zijn daarom een werkgroep VO-WO gestart. Deze werkgroep is zeer gevarieerd en bestaat o.a. uit docenten, decanen, HB-specialisten en programmamanagers van de universiteit. Samen werken zij aan een betere overgang van het VO naar WO voor hoogbegaafden. Ze hebben de HB-begeleiding op de VO-scholen in de regio in kaart gebracht, hebben bekeken wat het aanbod op de universiteit behelst en willen nu deze twee programma’s naar elkaar toe laten werken. 

De VU start met het beschrijven van programma’s waar de hoogbegaafden extra uitdaging in kunnen vinden en waar ze terecht kunnen met hun hulpvragen als ze op de VU studeren. Een bijeenkomst voor hen organiseren is de volgende stap. Met de HvA gaat de VU eenzelfde uitwisseling beginnen. Intussen zijn er ook contacten met andere universiteiten in de regio gelegd en zal de samenwerking verder uitgebouwd worden.  

NetwerkHB draait dit jaar tevens een pilot voor een betere aansluiting van PO naar VO, en het is hun visie om een doorgaande lijn voor onderwijs en begeleiding van KOV t/m universiteit uit te werken. 

Meer informatie? Kijk op www.netwerkhb.nl of mail netwerkhb@swvam.nl

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief