Toekomstverkenning Onderwijs en wetenschap

Toekomstverkenning Onderwijs en wetenschap

De wereld verandert in sneltreinvaart. Nederland heeft te maken met grote uitdagingen: klimaatverandering, de energietransitie, internationale veiligheid, demografische- en sociaal-culturele veranderingen. Wat betekenen deze thema’s voor het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en de wetenschap in ons land? Zijn er veranderingen nodig? Zo ja, welke? Wat zijn de keuzes? Jij kunt hierover meepraten!

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil weten hoe deze vormen van onderwijs en onderzoek eruit moeten zien in 2040. De verkenning wordt uitgevoerd door een consortium van vijf partijen. Zij publiceren in juni 2023 een eindrapport. De informatie voor het eindrapport wordt op allerlei manieren verzameld, o.a. door regiobijeenkomsten met vrije inschrijving.

Meer informatie en inschrijven

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief