Terugblik OPeRA-netwerkbijeenkomst 26 november 2019

Terugblik OPeRA-netwerkbijeenkomst 26 november 2019

Op 26 november 2019 was de netwerkbijeenkomst van OPeRA. Deze stond in het teken van ‘motivatie’. Egbert Neels, onderwijsadviseur (bij de UvA en bij Lemons Learning & Development) heeft een Workshop ‘Self-Determination in Practice’ verzorgd.

De Self-Determination Theory van Ryan & Deci is een waardevolle metatheorie die (onder andere) voorwaarden voor intrinsieke motivatie beschrijft. Egbert analyseerde hoe de basisbehoeften (autonomie, competentie en sociale verbondenheid) zich tot het onderwijs verhouden. Bij elke basisbehoefte liet hij een bruikbare (ICT) tool zien. Na deze inleiding zijn de deelnemers in drie gemêleerde  subgroepen (met deelnemers uit het voortgezet- en hoger onderwijs) aan de slag gegaan met het ontwerpen van een vak of lessenserie op basis van de uitgangspunten van de Self-Determination Theory. Dit deden ze voor fictieve ‘persona’s’ die gekoppeld waren aan een specifieke basisbehoeften. De middag werd afgesloten met een plenaire presentatie per groep. De opbrengst was een mooie brainstorm over elementen om onderwijs motiverend in te richten.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief