Tentamens tijdens de coronacrisis?

Tentamens tijdens de coronacrisis?

Tentamens tijdens de coronacrisis?

Tentamens en toetsen zijn een belangrijk onderdeel van elke cursus op de universiteit of hogeschool. Hoe toetsen universiteiten en hogescholen de leerdoelen nu studenten niet meer fysiek naar de tentamenlocatie kunnen komen? En kun je ook online surveilleren?

Beoordeling, en in het bijzonder tentamens en toetsen, vormen belangrijke ingrediënten van elke cursus op de universiteit of hogeschool. Nu studenten niet meer fysiek naar de tentamenlocatie kunnen komen, is het een hele uitdaging om op een geldige en betrouwbare manier te beoordelen of de leerdoelen door individuele studenten worden gehaald. Toetsdeskundigen bij ho-instellingen, maar ook landelijk, bijvoorbeeld via SURF, delen daarover kennis. Op de Vrije Universiteit is voor docenten een Canvas pagina ingericht (Canvas is de online leeromgeving) om docenten te ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van alternatieve (online) toetsvormen. Hier worden onder meer best practices, voorbeelden en handleidingen voor online tools gedeeld. Kan het multiple choice tentamen bijvoorbeeld vervangen worden door een open boek tentamen, of door het schrijven van een paper? En waar moet je dan allemaal aan denken (fraude, stress, technische mankementen). Soms worden tentamens mondeling afgenomen via videobellen, maar dit is voor grote aantallen studenten niet haalbaar. Aan de Vrije Universiteit is er een proef gestart met online toetsen die van een afstand gesurveilleerd worden. Dit wordt ‘online proctoring’ genoemd. Met online proctoring kunnen studenten thuis op hun eigen computer een tentamen afleggen terwijl ze via de webcam en hun computer in de gaten worden gehouden. Er vindt een analyse van de beelden en geluid plaats. Als er onregelmatigheden worden gezien, worden deze gemeld aan de examinator. Deze beoordeelt vervolgens of de toets zonder fraude is gemaakt. De proeven met online proctoring zijn goed verlopen. De Vrije Universiteit bekijkt nu of zij deze vorm van online toetsen voor grotere aantallen studenten en tentamens mogelijk kan maken.

Er komt steeds meer aandacht voor de privacyaspecten van online onderwijs en toetsen. Bij elke tool die de VU aanbiedt voor het geven van online onderwijs en toetsing hebben de privacyjuristen meegekeken en geoordeeld dat het gebruik vanuit privacy oogpunt te verantwoorden is in deze bijzondere tijd.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief