Symposium over het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen en studenten

Symposium over het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen en studenten

Op dinsdag 14 maart organiseerden de HvA, het Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden en de VU, het symposium Van Voortgezet Onderwijs naar Hoger Onderwijs: hoe kunnen we hoogbegaafde leerlingen en studenten gepast begeleiden?. Het symposium werd georganiseerd vanuit het gezamenlijke Traject Wisselstroom. In het kader van dit traject gaan de hogescholen en universiteiten zich inspannen om te zorgen dat meer studenten gemakkelijker en sneller op de voor hen juiste plek terecht kunnen komen. Ze willen het studiekeuzeproces verbeteren en de doorstroommogelijkheden en flexibele leerpaden vergemakkelijken. Het traject heeft vier deeltrajecten waarvan het traject Hoogbegaafden er één is. Het ministerie van OCW heeft hier middelen voor beschikbaar gesteld.

Theorie en praktijk
Het interactieve symposium werd bezocht door ongeveer veertig geïnteresseerden waaronder docenten, studentenpsychologen en studieadviseurs. Alicia Ramos van de Katholieke Universiteit Leuven gaf een theoretische inleiding over hoogbegaafde studenten en hun behoeften. Daarbij viel op dat het ook in België lastig is om de groep in beeld te krijgen. Verder bleek uit data dat veel hoogbegaafde studenten uitvallen, zelfs een hoger percentage (40%) dan van studenten die niet hoogbegaafd zijn. Haar collega Bart Dejonghe (begeleider van hoogbegaafde studenten) sprak naar aanleiding van casussen uit de praktijk. De casussen vertelden ons dat er veel verschil is in de problemen die hoogbegaafde studenten kunnen tegen komen. De gemene deler is wellicht: studenten geven niet graag aan dat ze hoogbegaafd zijn, willen niet graag opvallen, maar hebben wel behoefte aan ondersteuning. Voor studentbegeleiders is het dan ook belangrijk om te letten op signalen van studenten die wel eens hoogbegaafd zouden kunnen zijn. De volgende kenmerken kunnen duiden op een student die hoogbegaafd is: een snelle en slimme denker, op de middelbare school nooit geleerd hoe te moeten leren, perfectionistisch, hoog sensitief, creatief, lastig aansluiting kunnen vinden met leeftijdsgenoten en zich eenzaam voelen.

Ervaringsdeskundigen
Ook spraken twee ervaringsdeskundigen, een scholier en een student, over de obstakels die zij tegenkomen tijdens het onderwijs. De scholier wil versnellen maar loopt tegen wettelijke regels aan. Wat is het dan fijn als er een docent is die zich inzet voor haar/hem/die en die op zoek gaat naar de uitzondering. Diens zorg? Is er straks op de universiteit ook iemand die zich zo voor haar/ hem/die inzet?

Subsessies
Aan het eind van de middag gingen de deelnemers uiteen om in groepjes met elkaar te praten over hun wensen en behoeften in de eigen onderwijsinstelling. Iedereen is van mening dat er nog te weinig kennis is op het gebied van HB, dat de groep studenten lastig in beeld te krijgen is, maar dat de wens groot is om ‘iets’ voor deze groep te doen. Geïnspireerd en met veel energie gingen de deelnemers naar huis. Op naar het tweede symposium!

Contact
Wil je meer weten over het symposium of over Traject Wisselstroom, neem dan contact op met Loes Mulders (programmamanager Pre-University College, l.a.j.mulders@vu.nl).

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief