Aanvullende studiesessies (‘supplementele instructie’) verbeteren leerprestaties van eerstejaars bij de HvA

Aanvullende studiesessies (‘supplementele instructie’) verbeteren leerprestaties van eerstejaars bij de HvA

Veel hoger onderwijsinstellingen zetten studentassistenten in bij het verzorgen van onderwijs. ‘Supplementele instructie’ – ook wel Peer assisted study sessions (SI-PASS) – is een vorm van onderwijs waarbij ervaren studenten gestructureerde, wekelijkse studiesessies aanbieden bij een ‘struikelvak’. Elke sessie heeft een didactische opbouw waarmee studenten actief de stof oefenen en toepassen die in een eerder college is geïntroduceerd.

Onderzoek
Quasi-experimentele studies waarin studenten die kwamen opdagen, worden vergeleken met studenten die niet kwamen opdagen, toonden een verband aan tussen deelname aan SI-PASS en het behalen van hogere cijfers, meer welzijn en sense of belonging. Het is echter nog de vraag of deze effecten ook gevonden worden in een grootschalig veldexperiment waarbij studenten willekeurig worden ingedeeld om aan SI-PASS deel te mogen nemen of niet. Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam onderzochten dit door de helft van 493 eerstejaars studenten uit te nodigen om mee te doen aan zeven SI-PASS bijeenkomsten. De controlegroep kreeg geen toegang, maar kreeg dit wel in het daaropvolgende kwartaal. Studenten die uitgenodigd werden, scoorden niet hoger op mentaal welzijn of sense of belonging, maar haalden significant hogere cijfers voor de struikelvakken (d = 0.26, p = 0.008). Gegeven de onderzoeksopzet, de lage kosten van de interventie (154 euro per kwartaal per student) en de opkomst kan dit effect als significant worden beschouwd.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief