Studiekeuzecheck en matching: waarom en hoe ook alweer?

Studiekeuzecheck en matching: waarom en hoe ook alweer?

De studiekeuzecheck (ook wel matching genoemd) is een activiteit die de opleiding organiseert voor aankomende studenten die zich hebben aangemeld voor een studie. De studiekeuzecheck is bedoeld om te controleren of de studie die aankomende studenten hebben gekozen, wel écht bij hen past nog voordat ze van start gaan met de studie. Na de check krijgen ze van de onderwijsinstelling een advies dat iets zegt over of de opleiding bij hen past. Een goede keuze vergroot de kans dat de aankomende student straks succesvol is in de gekozen opleiding.

Wanneer een aankomende student zich op tijd (voor de meeste opleidingen is dit uiterlijk 1 mei) voor de opleiding heeft aangemeld, is het advies na de studiekeuzecheck niet bindend. Dus ook bij een negatief advies mag men aan de opleiding starten. Het advies zet aan tot reflectie en kan aanleiding zijn voor de aankomende student om de studiekeuze te heroverwegen. Heeft een aankomende student zich na 1 mei pas voor het eerst bij een opleiding aangemeld? Dan kan het advies van de onderwijsinstelling wel bindend zijn. Dit verschilt per instelling.

Voor de Amsterdamse hoger onderwijsinstellingen is de studiekeuzecheck een belangrijk middel om aankomende studenten goed voor te bereiden op de overstap naar het hoger onderwijs. Hieronder staat per instelling uitgelegd welke vorm (doorgaans een vragenlijst, huiswerkopdracht, toets en activiteit op locatie) de studiekeuzecheck heeft en welke rechten en plichten er zijn voor de aankomende student. Dit verschilt niet alleen per ho-instelling, maar ook per opleiding, dus een studiekiezer moet altijd bij de opleiding kijken hoe de matching/studiekeuzecheck is vormgegeven.

Hogeschool van Amsterdam

De HvA vindt het belangrijk dat iedere studiekiezer een passende studiekeuze maakt. Daarom is de studiekeuzecheck een verplicht onderdeel van de inschrijving voor een voltijdopleiding. De exacte invulling van de studiekeuzecheck kan per opleiding verschillen, maar bevat over het algemeen de volgende elementen:

  • een online vragenlijst
  • een voorbereidingsopdracht, zoals het bekijken van een webcollege, het lezen van een artikel of het maken van een praktijkopdracht
  • één of meer (online) colleges

De studiekeuzecheck wordt afgerond met een beoordelingsmoment, zoals een kennistoets over het huiswerk of een presentatie aan de hand van een praktijkopdracht. Afhankelijk van de coronamaatregelen vinden één of meer onderdelen plaats op locatie. 

Op basis van het resultaat van de verschillende onderdelen ontvangt de aankomende student binnen twee weken na afronding per e-mail een studiekeuzeadvies. Dit advies kan bevestiging geven of een aanleiding zijn om de studiekeuze nog eens te overwegen.

Website met meer informatie: hva.nl/studiekeuzecheck (op iedere opleidingspagina staat vervolgens alle informatie over de precieze invulling van de studiekeuzecheck)

Hogeschool Inholland

Bij Inholland is de studiekeuzecheck (SKC) bij de meeste opleidingen een verplicht onderdeel van de aanmelding. Deze is zo ingericht dat de studiekiezer een goed beeld krijgt van de opleiding en de opleiding een beeld van de aankomende student. 

De studiekeuzecheck wordt op diverse momenten in het jaar afgenomen. Na  aanmelding in Studielink wordt de uitnodiging voor de SKC via de Centrale Studentenadministratie gecommuniceerd.

De studiekeuzecheck (SKC) bestaat uit de volgende onderdelen: 

  1. Online vragenlijst: Alle opleidingen vragen de aankomende student een online vragenlijst in te vullen. In de vragenlijst kan gevraagd worden naar de huidige studiesituatie en welke studiekeuze-activiteiten er gedaan zijn. Ook motivatie en capaciteiten kunnen een thema zijn.
  2. Huiswerkopdracht: Voor een aantal opleidingen geldt een huiswerkopdracht naast de online vragenlijst.
  3. De studiekeuzecheck (SKC): Na het afronden van de online vragenlijst en de eventuele huiswerkopdracht volgt een activiteit bij de opleiding. De aanmelder ontvangt meer informatie over het vervolgproces, nadat de online vragenlijst afgerond en ingediend is. De uitwerking van de eventuele huiswerkopdracht neemt de aankomende student mee naar de activiteit bij de opleiding. 
  4. Studieadvies: De studiekeuzecheck wordt afgerond met een studieadvies voor het volgen van de opleiding. Het advies kan bindend zijn. In de volgende flowchart zijn de gevolgen van de advisering bij de SKC in beeld gebracht:

Website met meer informatie: www.inholland.nl/inschrijven/studiekeuzecheck-skc

Universiteit van Amsterdam

Wat is UvA-matching?

Nadat een aankomende student zich heeft ingeschreven voor een bacheloropleiding moet die mogelijk meedoen aan de verplichte studiekeuzecheck: UvA-matching. Bij UvA-matching volg je een (online) programma (dit verschilt per opleiding) en maak je een toets, waarna je een advies krijgt van de opleiding. Zo test de aankomende student of de opleiding echt past. Een goede keuze vergroot de kans dat een aankomende student straks succesvol is in de opleiding.

Hoe en wanneer?

Na inschrijving via Studielink ontvangt de aankomende student een bericht en kan zich dan via een persoonlijke checklist-inschrijving zelf aanmelden voor UvA-matching. Daar staan ook de data voor de matching bij de gekozen opleiding.

Voor wie en welke opleidingen?

UvA-matching is een verplicht onderdeel voor alle aankomende studenten die zich voor het eerst aanmelden voor een eerstejaars UvA-bacheloropleiding en die nog nooit eerder aan de UvA hebben gestudeerd.

Website met meer informatie: www.uva.nl/matching 

Vrije Universiteit

Onderdeel van de aanmelding voor een Bacheloropleiding is de check of de opleiding echt bij de aankomende student past. Dit doen we met de VU-studiekeuzecheck. Allereerst vragen we de aankomende student een digitale vragenlijst in te vullen waarmee ze reflecteren op de studiekeuze. Het invullen van deze vragenlijst is voor bijna alle opleidingen verplicht. Daarna nodigen we de aankomende student uit om een (online) activiteit bij te wonen. Op de website van de opleiding  vind je meer informatie over de activiteit die de opleiding aanbiedt en ook of deelname hieraan verplicht is.

Als een aankomende student zich vóór 1 mei aanmeldt, dan is het eventuele studieadvies dat hij/zij ontvangt niet bindend. Er mag dan sowieso gestart worden met de opleiding, mits ze aan alle overige inschrijfvoorwaarden hebben voldaan. Een aankomende student kan zich ook na 1 mei aanmelden, de opleiding bepaalt dan of hij/zij mag starten.

Website met meer informatie: https://vu.nl/nl/onderwijs/meer-over/wat-is-vu-studiekeuzecheck

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief