Studentsucces: een gezamenlijke exercitie van docenten en studenten

Studentsucces: een gezamenlijke exercitie van docenten en studenten

Bij de bacheloropleiding Leisure & Events Management van Hogeschool Inholland (ongeveer 500 studenten) wordt het succes en welzijn van studenten intensief gemonitord. De aanpak stoelt op het principe ‘persoonlijk & dichtbij’, één van de waarden binnen Hogeschool Inholland. Lees meer over de maatregelen die de opleiding doorgevoerd heeft.

Om te beginnen heeft iedere klas een studieloopbaancoach. Dit is een docent die het vanuit een grote betrokkenheid leuk vindt om een klas te begeleiden en studenten te coachen bij hun studie. Regelmatig bespreekt deze coach de studieresultaten met elke student en helpt hem met het plannen van de studie.

In het eerste jaar krijgen studenten daarnaast veel aandacht binnen een gestructureerd curriculum. Die aandacht krijgen ze niet alleen van docenten, maar ook van de buddy’s. Buddy’s zijn tweedejaarsstudenten die vrijwillig een klas onder hun hoede nemen, inzicht geven in hoe je kunt studeren en wat de opleiding in jaar twee te bieden heeft. Deze buddy’s gaan ook mee met de eerstejaarsstudenten op de studiereis in maart. Dit jaar gaan de eerstejaars naar Lissabon, Athene en Sevilla.

Verder gaat aan ieder tentamen een proeftoets vooraf, die in de les besproken wordt. Studenten kunnen zich op deze manier goed voorbereiden op de wijze van vraagstelling bij de toetsing.

Ook wordt er een introductieweek georganiseerd waarin klassenbinding en het zich thuis voelen op de opleiding het belangrijkste doel is.

Tenslotte wordt het toekomstig beroepenveld van de Leisure & Events Management student duidelijk voor het voetlicht gebracht. Dit gebeurt tijdens Open Dagen, op de website, bij het Proefstuderen en tijdens de studiekeuzecheck. Om inzichtelijk te maken hoe dat toekomstig beroepenveld eruit kan gaan zien wordt het Proefstuderen bijvoorbeeld in een ruimte van de A’dam Toren gerealiseerd, één van de grote creatieve broedplaatsen van Amsterdam.

Waar leidt dit toe?

De studenttevredenheid binnen de opleiding is met deze aanpak gestegen. Ook het rendement lijkt te verbeteren, zeker als je in ogenschouw neemt dat de opleiding hard gegroeid is en de gemiddelde uitval in jaar 1 bij de Randstedelijke economische opleidingen (waartoe ook Leisure & Events Management behoort) bovendien relatief hoog is.

Hoe verder?

Het percentage studenten dat de opleiding binnen de nominale studietijd afrondt biedt de volgende uitdaging. Het docententeam buigt zich over de vraag wat zinvolle interventies zijn om ervoor te zorgen dat meer studenten binnen 4 à 5 jaar tot afronding van hun opleiding komen. Studenten worden nu bijvoorbeeld steeds eerder en beter voorbereid op het afstudeeronderzoek. Verder kunnen studenten in jaar 4 besluiten of zij een klassieke scriptie willen schrijven of ‘design based’ een belevenisontwerp willen maken. Veel studenten zijn enthousiast over deze laatste vorm, het ‘nieuwe afstuderen’: het is meer op de praktijk gericht en opdrachtgevers zijn meer betrokken.

Meer weten over Leisure & Events Management? Weet ons te vinden!

Website: https://www.inholland.nl/opleidingen/leisure-events-management-voltijd/

Bel de teamleider: Reuben Wijnberg op 06-10452334

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief