Studentbetrokkenheid in het hbo

Studentbetrokkenheid in het hbo

Om succesvol te kunnen studeren in het hbo is het van belang dat studenten zich betrokken voelen bij hun onderwijsomgeving (identificatie) en zich ook betrokken gedragen (participatie). Veel interventies in het hbo hebben direct of indirect tot doel de binding tussen student en onderwijsomgeving te versterken.

Instrument
Het Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad van de Hogeschool van Amsterdam heeft een instrument ontwikkeld, dat de betrokkenheid van hbo-studenten meet. Het is een vragenlijst die wordt ingevuld door studenten. Hiermee kunnen opleidingen de eigen praktijken evalueren aan de hand van de betrokkenheid van studenten. Meer informatie over het meetinstrument is te vinden op de website van het lectoraat.

Oproep
Wilt u het instrument gebruiken of inzien, bijvoorbeeld omdat u vragen heeft over betrokkenheid van uw eigen studenten? Of wilt u overleggen over de vertaling van het instrument en het onder-liggende model naar het vo? Neem dan gerust contact op met Mieke van Diepen om te overleggen over de mogelijkheden.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief