Student4Student: peercoaching bij Social Work Inholland Amsterdam

Student4Student: peercoaching bij Social Work Inholland Amsterdam

In het peercoachingsproject ‘Student4Student’ worden ouderejaars- en oud-studenten Social Work van Hogeschool Inholland Amsterdam ingezet om eerstejaarsstudenten ontwikkelingsgericht te coachen tijdens hun studie. Dit project is ontwikkeld om de studie-uitval te verlagen.

De opleiding Social Work in Amsterdam is dit studiejaar begonnen met het peercoachingproject ‘Student4Student’ dat ervaren (oud-)studenten de mogelijkheid biedt om eerstejaarsstudenten van Inholland te coachen tijdens hun studie.

Het project is ontwikkeld door de lectoraten Jeugd en Samenleving, Diversiteitsvraagstukken, Pedagogische Opdracht en Dynamiek van de Stad, om de studie-uitval onder eerstejaarsstudenten te verlagen.

Ontwikkelingsgericht coachen

Bij uitval gaat het vaak om eerstegeneratiestudenten (de eersten uit de familie die studeren) of doorstromers vanuit het mbo. Om elke student een gelijke kans te bieden is er bewust gekozen voor het inzetten van peer-educators. Ouderejaarsstudenten en oud-studenten kunnen zich goed verplaatsen in nieuwe studenten en hen tegelijkertijd ontwikkelingsgericht coachen. Thema’s die naar voren komen zijn bijvoorbeeld: hoe combineer ik mijn studie met andere prioriteiten, hoe leer en plan ik op het hbo en wat heb ik nodig aan hulpbronnen tijdens mijn studie? De studiecoaches gaan de studenten hier in groepjes stapsgewijs in coachen.

De studiecoaches zijn al enthousiast aan de slag gegaan en willen er graag aan bijdragen dat de nieuwe studenten zich meer thuis voelen op de opleiding, zodat zij positief doorstromen naar een volgend leerjaar.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief