Stijn: landelijk programma studentenwelzijn in het mbo en ho en wo

Stijn: landelijk programma studentenwelzijn in het mbo en ho en wo

Een nieuwe aanpak voor Studentenwelzijn
In een tijd waarin de mentale gezondheid van studenten steeds meer onder druk staat, introduceert het Trimbos-instituut samen met ECIO ‘Stijn‘: een vijfjarig programma gericht op het versterken van studentenwelzijn in het mbo, hbo, en wo. Met het initiatief worden  onderwijsinstellingen, gemeenten, preventie-, en zorgprofessionals ondersteund bij het verbeteren van het welzijn van studenten en het verhogen van hun veerkracht. De naam Stijn is een samentrekking van het woord studentenwelzijn.

Doelstellingen van Stijn
Stijn streeft ernaar om een omgeving te creëren waarin studenten niet alleen academisch, maar ook persoonlijk kunnen floreren. Door middel van samenwerking met verschillende stakeholders, waaronder onderwijsinstellingen, zorgprofessionals en gemeenten, heeft het programma als doel het welzijn van studenten te verbeteren en risicovol gebruik van middelen zoals alcohol, tabak en drugs te voorkomen.

Het Landelijk Kader Studentenwelzijn
Een belangrijk onderdeel van Stijn is het Landelijk Kader Studentenwelzijn, dat een gezamenlijke richting biedt voor het verbeteren van studentenwelzijn tot 2030. Dit kader benadert studentenwelzijn vanuit het perspectief van zowel studenten als onderwijsinstellingen en legt de basis voor een integrale aanpak.

De laatste jaren zijn er meer initiatieven gestart op het gebied van studentenwelzijn (kijk bijvoorbeeld op de Landelijke Kennisbank Studentenwelzijn). Stijn ontwikkelt daarom niet alleen nieuwe kennis en praktische tools. Door bestaande kennis en tools in kaart te brengen en samen te werken met partners in onderwijs, zorg en preventie en met gemeenten, beoogt Stijn een meer gecoördineerde en effectieve aanpak van studentenwelzijn te bevorderen.

Kick-off en toekomstvisie
Het programma is officieel van start gegaan tijdens een werkconferentie op 30 november 2023, waarbij ongeveer 200 betrokkenen uit verschillende sectoren aanwezig waren. Deze kick-off markeert het begin van een nauwe samenwerking tussen diverse partijen om de doelen van Stijn te realiseren.

De rol van Stijn in de versterking van studentenwelzijn
Tijdens de werkconferentie presenteerde het Trimbos-instituut nieuwe cijfers die de noodzaak van het programma onderstrepen: een zorgwekkende trend in de mentale gezondheid en het middelengebruik onder studenten. Stijn richt zich op het aanpakken van deze uitdagingen door het bieden van ondersteuning en het ontwikkelen van praktische tools die bijdragen aan een veerkrachtige studentenpopulatie.

Gezamenlijke inzet voor studentenwelzijn
Met de lancering van Stijn wordt een belangrijke stap gezet in de richting van een gezondere en veerkrachtigere studentenpopulatie. Door de krachten te bundelen en een breed scala aan middelen en kennis beschikbaar te stellen, belooft Stijn een cruciale rol te spelen in het verbeteren van studentenwelzijn en het voorkomen van risicovol middelengebruik. Het programma onderstreept het belang van een gezamenlijke inspanning om een omgeving te creëren waarin elke student de kans krijgt om zowel persoonlijk als academisch te excelleren.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief