Start leernetwerk ‘Meten is weten’ – zicht op effecten burgerschapsonderwijs

Start leernetwerk ‘Meten is weten’ – zicht op effecten burgerschapsonderwijs

Als school ontwikkel je interessante, mooie en prikkelende activiteiten voor leerlingen om bij te dragen aan hun vorming als burger in deze samenleving. Maar wat is het effect hiervan op de leerlingen? Dat is wat je wilt weten om het burgerschapsonderwijs op je school verder te ontwikkelen. In het leernetwerk ‘Meten is weten’ dat in januari 2024 start, doe je met een aantal andere scholen ervaring op met een onderzoeksinstrument dat hier op een praktische manier zicht op geeft.

Het leernetwerk is een initiatief van het Expertisepunt Burgerschap. Doel is na te gaan of met het betreffende onderzoeksinstrument momenteel een goed beeld kan worden verkregen van de houding van leerlingen ten opzichte van verschillende burgerschapsthema’s. Het instrument zou hierbij zichtbaar moeten maken wat er door de activiteit teweeg gebracht wordt, zonder daar een waardeoordeel aan te verbinden.

De in het leernetwerk opgedane kennis en ervaringen kunnen worden gebruikt om het onderzoeksinstrument waar nodig nog aan te passen. Zodat vervolgens een goed werkend instrument voor het meten van de effecten van burgerschapsonderwijs, breed beschikbaar gemaakt kan worden voor vo-scholen in Nederland.

De startbijeenkomst is op 15 januari 2024.

Meer informatie

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief