Samenwerking VU en UT

Samenwerking VU en UT

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit Twente (UT) werken sinds een paar jaar nauw samen op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie. Ze brengen alfa-, bèta-, gamma- en techniekwetenschappen samen om te komen tot multidisciplinaire oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, van klimaatverandering tot sociale ongelijkheid.

Technische academici opleiden in Amsterdam
Als onderdeel van deze VU-UT-samenwerking worden gezamenlijke bacheloropleidingen zowel in Enschede als in Amsterdam aangeboden. De samenleving heeft grote behoefte aan hoogopgeleid, technisch personeel dat breed georiënteerd en maatschappelijk betrokken is. Ook In de regio Amsterdam is er een tekort terwijl leerlingen in Noord-Holland en Amsterdam minder vaak voor een technische opleiding kiezen dan elders, onder andere omdat er geen technische universiteit in de buurt is. VU-UT wil bijdragen aan de oplossing daarvan door in Amsterdam technisch talent op te leiden met een veelzijdige academische basis.

Twee bachelors 2023-2024
De opleiding ‘Mechanical Engineering’ (Werktuigbouwkunde) levert dit jaar de 2e lichting studenten af, ‘Creative Technology’ start in september 2024. Uniek is dat de studenten een diploma krijgen van de UT terwijl ze studeren in Amsterdam, met geregeld een bezoek aan Enschede waar ze aan de slag gaan in de labs en werkplaatsen op de UT-campus. In deze video van het afstudeerevenement 2022  vertellen studenten daarover. De ambitie is om komende jaren nog meer gezamenlijke bachelors te ontwikkelen en ook VU-opleidingen op de UT aan te bieden. Daarvoor wordt samenwerking gezocht met scholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Contact
Voor meer informatie over deze samenwerking kunt u terecht bij Maria Mennen, programmamanager VU-UT-samenwerking.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief