Profielwerkstuk.nl groeit door in 2021

Profielwerkstuk.nl groeit door in 2021

Afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het verder opbouwen van het platform rondom het profielwerkstuk. Inmiddels is de website online en wordt er in 2021 ingezet op landelijke samenwerking, ontwikkeling van video’s en het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl op de website. Maarten-Harm Verburg (Bètapartners, tevens projectleider voor PAL) is per januari 2021 één dag per week aangesteld als projectleider voor het platform.In het voorjaar van 2020 is het idee ontstaan voor een gemeenschappelijk platform voor het profielwerkstuk. De samenwerking is begonnen tussen de UvA en de VU, maar kort na de start zijn de mogelijkheden geïnventariseerd voor een landelijk platform. Het doel van het platform is het bieden van een handreiking aan docenten en leerlingen uit havo en vwo. Hierbij wordt niet gestreefd naar een voorschrijvend, maar naar een beschouwend platform. Ook wordt er bij de ontwikkeling van het platform ingezet op een onafhankelijke uitstraling die zich niet richt op studentenwerving. De informatie op de website dient voor leerlingen en docenten als een toevoeging op de huidige aanpak op school.

Ambities in 2021
Om het platform vorm te geven, is er afgelopen zomer een subsidieaanvraag gedaan door Marleen van der Meer, Charlotte Clarijs en Bart Groeneveld. De voor 2021 toegekende subsidie maakt het mogelijk om te werken aan een drietal ambities. Allereerst wordt er meer informatie rondom het profielwerkstuk ontwikkeld. Hier wordt grotendeels ingezet op het ontwikkelen van meerdere korte video’s, die leerlingen ondersteunen bij het maken van hun profielwerkstuk. De tweede ambitie is het ontwikkelen van een lay-out die aantrekkelijk is voor leerlingen die bezig zijn met hun profielwerkstuk. Ten derde heeft het platform een brede maatschappelijke insteek en wordt de samenwerking gezocht met andere kennis- en onderwijsinstellingen binnen Nederland.

Leren van elkaar
In december 2020 heeft er een evaluatiebijeenkomst plaatsgevonden waarin vo-docenten met diverse achtergronden feedback hebben gegeven op de website. Deze waardevolle feedback wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling. Daarnaast willen we iedere bezoeker uitnodigen om op bureau@betapartners.nl het team te voorzien van feedback, ter verbetering van de website. Ook zullen er in 2021 meer momenten georganiseerd worden om het platform te blijven evalueren.

Samenwerking in Nederland
Het opbouwen van het platform gebeurt met meerdere partijen in Nederland. Een rondgang langs de universiteiten in Nederland leverde op dat het overgrote merendeel tijd en/of middelen wil inzetten om het platform profielwerkstuk op te bouwen. Ook de Vereniging van Universiteiten (VSNU) heeft interesse getoond in het platform. In de eerste maanden van 2021 wordt de precieze samenwerking met de samenwerkende partijen geconcretiseerd. Hierbij is het van belang om zoveel mogelijk door te bouwen op bestaande kennis.

Bezoek de website
Op www.profielwerkstuk.nl is het platform in aanbouw te zien. De komende maanden zal het projectteam aan de slag gaan om het platform profielwerkstuk verder te ontwikkelen voor docenten en leerlingen. Ook komt het profielwerkstuk aan bod op de aankomende Bètapartnersconferentie op donderdag 18 maart 2021.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief