Profielkeuzetraject derde klas

Profielkeuzetraject derde klas

Het Pre-University College draait een pilot programma ‘profielkeuzetraject derde klas’. Leerlingen ontdekken hoe je vanuit de verschillende profielen vragen en oplossingen over klimaatverbetering kunt bedenken. Vo-docenten Jacqueline van Houten en Arja Kruijshaar van het Oostvaarders College delen hun ervaringen.

Korte samenvatting:

Op 18 november jl. kwamen tien klassen van 3 vwo leerlingen naar de VU om na te denken over hun profielkeuze. Hieraan vooraf ging een voorbereidend deel op de vo-school, gegeven door mentoren. Leerlingen kregen een werkboekje waar zij vragen konden beantwoorden gerelateerd aan filmpjes, vanuit de verschillende profielen, over het thema klimaatverbetering. Met het boekje kwamen de leerlingen 18 november aan op de VU. Na een mini-college van Erik Ansink gingen de leerlingen aan de slag en dachten na over een oplossing, die zij met een pitch presenteerden.

Het Oostvaarders College in Almere neemt deel aan een pilot profielkeuzetraject 3e klas vwo. Hun docenten zijn gevraagd de bijeenkomst van 18 november voor te bereiden tijdens de mentorles.

Voorbereiding op school (geschreven door vo-docent Arja Kruijshaar)
Het idee is dat leerlingen informatie krijgen en zelf leren ontdekken wat de keuze voor de verschillende profielen nu eigenlijk inhoudt. Daarom is er gekozen de profielen te behandelen naar aanleiding van één thema: klimaatverbetering. Het is de bedoeling dat leerlingen ontdekken hoe de verschillende profielen in dit thema passen en wat ze daarin kunnen betekenen. Iets wat voor de profielen NT, NG en EM logischer klinkt dan voor CM. Er is dan ook ingezet op laten zien dat ook een CM-profiel ertoe doet als het gaat om de grote maatschappelijke thema’s.

Het traject kent een voorbereidend deel op school gegeven door mentoren. Daartoe is een werkboekje samengesteld. De voorbereiding zal één, hooguit twee mentoruren in beslag nemen. De werkwijze en instructie staan in het boekje.

Het thema wordt ingeleid door een filmpje van het WNF, waarna filmpjes met interviews met VU-studenten volgen. Zij beantwoorden vragen rond hun studie en de keuzes die zij vooraf gemaakt hebben. Daarna moeten de leerlingen met de opdracht aan de slag. Het gaat er dan om dat ze vanuit een bepaald profiel gaan bekijken wat ze kunnen betekenen/bijdragen aan het verbeteren van het klimaat. Dit doen ze in groepen van vijf, het groepje heeft dan een profiel gekozen. Voorbeelden van vragen staan in het werkboekje. Het is overigens belangrijk dat de leerlingen het ingevulde boekje meenemen naar de VU.

Op 18 november is er van 9.30 uur tot 13.30 uur de bijeenkomst op de VU, daar volgt een algemene introductie waarna iedereen in twee groepen uiteengaat, CM en EM, en NG en NT. In kleine groepen wordt er onder begeleiding van studenten verder aan de opdrachten gewerkt, het geheel heeft de vorm van een wedstrijd, de oplossingen/werkwijzen voor het probleem worden gepitcht. Terwijl de jury oordeelt, spreekt er iemand die een opmerkelijke carrière heeft gehad t.a.v. keuze- en studietraject.

Bezoek aan de VU (geschreven door vo-docent Jacqueline van Houten)

Vanuit het vo is de roep er al langer: een bezoek aan de universiteit voor de 3-vwo leerlingen in het kader van hun profielkeuze. Voor het hbo bestaat er veel aanbod, maar de universiteiten bieden dit nauwelijks aan. Zelf ben ik zowel decaan vwo als coördinator van het PUC programma en greep mijn kans toen Loes Mulders opperde dat ze het programma wel weer nieuw leven in wilde blazen.

Met een team van drie vo-docenten van Het Baken, het Oostvaarderscollege (beiden uit Almere) en ondergetekende hebben we samen met Loes Mulders en Fiza Ahhmed van de VU hard gewerkt aan een pilot die afgelopen vrijdag, 18 november, heeft plaatsgevonden. Misschien heeft een enkele medewerker van de VU het ook wel gemerkt, 260 pubers in je gebouw, dat zorgt wel voor wat reuring!

De dag werd geopend met een mini-college van Erik Ansink wat door de leerlingen heel goed werd ontvangen. Ik zag ze aantekeningen maken en nadenken. Het daagde ze uit, liet ze ervaren waarvoor je nou op de middelbare school zit. Je hebt nog wat te leren, maar dan wordt het wel leuk om op een ander niveau te kunnen nadenken over, in dit geval, de klimaatproblematiek.

Daarna gingen ze zelf aan de slag met het zoeken van hun eigen oplossing naar de vragen binnen het thema Klimaat. De vragen waren gecategoriseerd per profiel. Leerlingen hadden van te voren hun interesse aangegeven door opdrachten te maken in de klas en hebben onder leiding van een student tijdens de workshop aan hun pitch gewerkt waarmee ze hun oplossing kort en bondig zouden presenteren.

Dat is gelukt, ondanks dat de presentaties wat rommelig verliepen. Leerlingen vonden het moeilijk om zo lang naar elkaar te luisteren. De andere kant is dat de leerlingen die mochten pitchen daar supertrots op waren en ze het een leerzame ervaring vonden om zo eens voor een grote zaal te staan en dan ook nog je idee goed onder woorden te brengen.

In de bus terug naar Hilversum kwamen de verhalen; spontaan kwamen ze naar me toe. Hoe groot het gebouw wel niet is. Met winkeltjes erin! En hoe leuk het college was. En de lokalen van de workshops, heel anders dan op school. En dat het rommelig was in de grote zaal bij de afsluiting? Daar hadden de leerlingen niet zo’n last van gehad, die vonden het gewoon een hele leuke leerzame dag!

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief