Professionaliseren bij het Pre-University College

Professionaliseren bij het Pre-University College

Dit schooljaar zijn de Professionele Leergemeenschappen (PLG’s) van het Pre-University College (PUC) van de VU in een digitaal format gegoten. Er zijn verschillende webinars ontwikkeld rondom thema’s als inclusie, literatuuronderwijs en alfa-/gammaonderzoeksvragen. De kracht van deze PLG-webinars is dat ze door docenten uit het voortgezet onderwijs zelf ontwikkeld zijn. De webinars brengen (vak)collega’s van verschillende scholen en universiteit bij elkaar om met elkaar in gesprek te gaan over diverse inhoudelijke thema’s.

Het eerste webinar ging over Geïntegreerd literatuuronderwijs: tussen droom en daad en was een groot succes. Dr. Theo Witte en drs. Martijn Koek spraken met deelnemers over succesverhalen en valkuilen bij de ontwikkeling van geïntegreerd literatuuronderwijs. Vervolgens vond binnen dit thema een volgend webinar plaats met als titel Vrije boekkeuze, toch maar niet?. Dit was onder leiding van Theo Witte. Hij gaf inzicht in het ontstaan van en de gedachte achter het succesvolle programma lezenvoordelijst.nl. Hij ging ook in op de misverstanden die in de praktijk over de leesniveaus zijn ontstaan en hoe je met verschillende leesniveaus in de klas positieve resultaten kunt bereiken.

De volgende reeks webinars ging over alfa-/gammaonderzoeksvaardigheden: kwaliteit in aanloop naar het PWS. Hierin sprak drs. Martin Struik, docent filosofie en onderzoeksvaardigheden bij het Oostvaarders College in Almere, over het komen tot een gekwalificeerd oordeel, over de verbinding tussen bron en eigen onderzoek en over hoe een leerling ervoor zorgt dat bronnen elkaar versterken en het onderzoek verdiepen, zodat het profielwerkstuk geen samenvatting wordt. Verwant hieraan was er een webinar over Wetenschap in het vo – op zoek naar een leerlijn?. Dit webinar werd gegeven door dr. Tjeerd van de Laar, docent filosofie en wetenschap op het Koning Willem II College in Tilburg en vakdidacticus aan Tilburg University, en ging over het ontwikkelen van een wetenschapsleerlijn en wetenschap als examenvak. Aan de orde kwamen o.a. de criteria en nauwkeurigheid, expliciteren van methodes en bereidheid tot argumenten.

Op 20 mei was het laatste webinar over inclusie in het onderwijs. De leerlingenpopulatie van veel scholen is veel diverser geworden. Zo heeft in Amsterdam ondertussen 2 op de 3 leerlingen een migratie-achtergrond. Deze samenstelling zie je niet terug bij instituties noch in het curriculum van VO-scholen waardoor een steeds grotere groep leerlingen zich te weinig in onze samenleving kan herkennen. In dit webinar stond onze omgang met deze diverse samenleving binnen de school centraal. Dr. Ismintha Waldring, die voor de VU het thuisgevoel van studenten en de ervaringen van minderheidsgroepen in Amsterdam onderzocht, ging het gesprek aan met drs. Josephine Campbell en drs. Luka Hodak, over hun ervaringen, handelingsverlegenheid, terminologie en het aanpassen van de lesstof bij Nederlands en Geschiedenis en levensbeschouwing in het VO.

Meer informatie
Wil je meer informatie over deze professionaliseringsteams? Neem dan contact op met plg.puc@vu.nl

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief