Pilot Hogeschool Inholland: Screening voorafgaand aan Studiekeuzecheck

Pilot Hogeschool Inholland: Screening voorafgaand aan Studiekeuzecheck

Bij Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen is een pilot gestart waarbij medewerkers van het Studiekeuze Adviescentrum in het voortraject van de Studiekeuzecheck een actieve rol spelen bij de screening van aankomend studenten. Aanmelders met een ‘hoog-risico’-profiel (op basis van drie testonderdelen) worden voorafgaand aan de daadwerkelijke studiekeuzecheck uitgenodigd voor een intakegesprek met studiekeuzeadviseurs.

Studiekeuzecheck (SKC)
Instellingen zijn vrij om zelf de invulling van de SKC te bepalen. Bij Hogeschool Inholland maken de aankomende studenten een verplichte online NOA-test, doen soms voorbereidend werk (motivatiebrief, huiswerk-opdracht), voeren in kleine groepen een opdracht uit en hebben een al dan niet individueel gesprek met een docent of ouderejaarsstudent. Deze activiteiten (waarvoor de opleiding eindverantwoordelijk is) vormen de basis van het bij de SKC behorende advies. Is dit advies negatief, maar heeft de doorstromende studiekiezer zich voor 1 mei aangemeld, dan is dit niet bindend.

Inmiddels is die aanmelddatum van 1 mei ruimschoots bekend bij de studiekiezers, waardoor het gros zich inderdaad kan beroepen op het recht om een eventueel negatief advies naast zich neer te leggen. Opleidingen weten dat en lijken terughoudend met hun negatieve adviezen, niet in de laatste plaats omdat het ook moeilijk is om op basis van beperkte informatie in zo’n kort tijdsbestek tot een gefundeerd oordeel te komen.

Verder blijken veel studiekiezers de SKC als een ultiem oriëntatiemiddel te gebruiken: zij kiezen bij twijfel minder voor de mogelijkheid van een studiekeuzegesprek, maar melden zich voor meer opleidingen tegelijk aan om tijdens de bijbehorende SKC’s nog opleidingen met elkaar te vergelijken. Die oriëntatiefase hoort natuurlijk al lang afgesloten te zijn: de SKC is bedoeld om een eerder gemaakte keuze te bevestigen. 

Pilot Studiekeuze Adviescentrum
Bij Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen is inmiddels een pilot gestart, waarbij medewerkers van het Studiekeuze Adviescentrum (SAC) in het voortraject van de SKC van vier opleidingen een actieve rol spelen bij de screening van aankomend studenten. Hiermee hoopt het SAC de opleidingen te ontzorgen bij de SKC en tegelijkertijd zelf zichtbaarder en waardevoller te zijn voor studenten en medewerkers. Inzet daarbij is ‘zoveel mogelijk studenten op de juiste plek’.

Als uit de drie verplichte NOA-testonderdelen (Studiesituatie, Oriëntatie/Beeldvorming/Keuzezekerheid en Motivatie) blijkt dat een aanmelder een zogeheten ‘hoog-risico’-profiel heeft, wordt hij voorafgaand aan de SKC via de opleiding uitgenodigd voor een intakegesprek met één van de studiekeuzeadviseurs. 

In dit gesprek worden de resultaten van de NOA-test toegelicht. Ook wordt stilgestaan bij de keuzemotieven en capaciteiten van de aankomend student en bij diens verwachtingen. Bij aanmelding voor meer dan één opleiding worden de verschillen tussen de studies besproken. Daarbij kunnen ook extra tests en tools van het Studiekeuze Adviescentrum ingezet worden om de studiekiezer tot meer zelfinzicht te brengen. Verder wordt er informatie verstrekt over de omstandigheden, vaardigheden en competenties die bij de opleiding bijdragen aan studentsucces. Zo is enerzijds de studiekiezer inhoudelijk beter voorbereid op de SKC en beschikt anderzijds de opleiding over meer voor-informatie over de student en diens motieven, waardoor een advies beter onderbouwd kan worden. 

Als de student in kwestie ermee akkoord gaat, zal diens studieverloop in jaar 1 nader gemonitord worden vanuit het Studiekeuze Adviescentrum. Er zijn daarvoor drie ijkmomenten in het jaar: september/oktober, december/januari en mei/juni. De status van de student zal bij die ijkmomenten vastgelegd worden in een zogeheten ‘startthermometer’. Tussentijdse interventies van het SAC kunnen dan bijvoorbeeld een verwijzing zijn naar trainingen die bij het Student Succes Centrum aangeboden worden op het gebied van studievaardigheden, faalangst, timemanagement, enz. Bij tegenvallende resultaten of dreigende uitval wordt vanuit het SAC een heroriëntatietraject aangeboden.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief