Perspectieven op curriculumverandering

Perspectieven op curriculumverandering

Op dit moment is in Nederland een proces gaande om het curriculum in het funderend onderwijs (het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het speciaal (voortgezet) onderwijs (v(s)o)) te herzien en te actualiseren. In opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft de Universiteit Twente een overzichtsstudie gemaakt met als doel inzicht te verwerven in effectieve elementen van verander- en implementatiestrategieën voor de realisatie van een curriculumherziening op scholen in het funderend onderwijs.

Lees hier (een publiekssamenvatting van) het overzichtsstudie.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief