Overheid aan zet bij tegengaan digitale kansenongelijkheid

Overheid aan zet bij tegengaan digitale kansenongelijkheid

Er zijn grote verschillen in de financiële steun die scholieren van ouders of gemeenten ontvangen voor digitale benodigdheden, dit creëert kansenongelijkheid. De VO-raad en Stichting Leergeld vinden dat de overheid voor de juiste middelen dient te zorgen. Bètapartners sluit zich daarbij aan en vult aan dat er voor daadwerkelijke digitale geletterdheid meer nodig zoals een aanpassing in het curriculum waarbij het een integraal onderdeel wordt.

Het AD-artikel (link: www.ad.nl/binnenland/help-waar-zijn-de-geldpotjes-voor-een-laptop~a7f4b8a5/) beschrijft een onderzoek onder scholen naar het beleid rond het aanschaffen van laptops en tablets voor leerlingen. Omdat het normale leermiddelenbudget daarvoor ontoereikend is, laten veel scholen de ouders de aanschaf van deze laptops of tablets bekostigen, via de vrijwillige ouderbijdrage. Het blijkt dat niet alle ouders dit kunnen, en dat lang niet alle gemeenten in dit geval voldoende financieel bijspringen. Dit leidt tot digitale kansenongelijkheid.

Als we allemaal vinden dat digitalise­ring in het onderwijs niet is weg te denken, moet de overheid voor de juiste middelen zorgen vindt Stichting Leergeld, die kinderen helpt om te kunnen meedoen. De VO-raad pleit hier al langer voor (link: www.vo-raad.nl/nieuws/in-het-ad-overheid-aan-zet-bij-tegengaan-digitale-kansenongelijkheid).

Bètapartners sluit zich hier volledig bij aan en vult aan: het kunnen beschikken over een laptop of tablet is nog maar een eerste stap naar digitale geletterdheid, net zoals boeken, pen en papier een eerste stap vormen naar geletterdheid. Voor daadwerkelijke digitale geletterdheid is ook een aanpassing van het curriculum nodig.  Op 10 oktober presenteert Curriculum.nu (link: https://curriculum.nu) de voorstellen van de ontwikkelteams voor een nieuw curriculum, met digitale geletterdheid als integraal onderdeel. Ook hier is de overheid aan zet – maar als school kun je nu al een zet vooruitdenken en doen. Daarover later meer.

Eelco Dijkstra, Steunpuntcoördinator informatica en digitale geletterdheid, Bètapartners: eelco@infvo.com

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief