Ontwikkeling vaardigheden-app

Ontwikkeling vaardigheden-app

Sinds eind 2021 werken de VU en de Erasmus Universiteit (EUR) – op initiatief van de EUR – samen aan de ontwikkeling van een vaardigheden-app. Tilburg University, Maastricht University, vo-scholen en een aantal andere hoger onderwijsinstellingen zijn betrokken en begonnen met de ontwikkeling van een app waarmee leerlingen in het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en eerste- en tweedejaarsstudenten in het wetenschappelijk onderwijs vaardigheden kunnen oefenen.

 

Aansluiting
Het doel is om de aansluiting tussen aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs op het gebied van de vaardigheden te verbeteren. Door samen te werken is het makkelijk om kennis op dit gebied te delen en daarmee de impact te vergroten. Uit de analyse blijkt dat “skills” (zowel academische als algemene vaardigheden) steeds belangrijker worden in het onderwijs (en op de arbeidsmarkt). De focus bij het aanleren van vaardigheden ligt vaak op vak- en cursusniveau maar er is weinig kennis over wat de vaardigheden inhouden. En er is al helemaal weinig aandacht voor brede vaardigheden op een consistente en praktische manier.

Drie soorten vaardigheden
Uit het onderzoek ‘Verkenning Vervolgonderwijs’ van Researchned gepubliceerd in december 2021 blijkt dat wo-opleiders een aantal vaardigheden belangrijk achten voor studenten om te bezitten en te ontwikkelen aan de start van hun opleiding. Deze vaardigheden zijn in drie categorieën te verdelen: sociale vaardigheden, persoonlijke vaardigheden en studievaardigheden. Deze drie categorieën zijn als uitgangspunt genomen voor de app en leerlingen en studenten kunnen diverse oefeningen doen met deze drie vaardigheden. Dit kan zowel zelfstandig als met behulp van een docent. In verschillende projectgroepen wordt op dit moment hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de app en er zijn inmiddels een aantal interactieve filmpjes klaar die de diverse (deel)vaardigheden introduceren bij leerlingen en studenten.

Clips
De filmpjes gaan over probleemoplossend denken, vertrouwen in je eigen kunnen en reflecteren op je identiteit. Naast de video’s zijn online opdrachten beschikbaar voor de leerlingen en uitleg voor de docenten. De kennisclips worden later ook in verschillende platforms geïntegreerd met de Ace your Self-Study-app. Deze app ontwikkelt de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met andere ho-instellingen. Op de websites van de betrokken onderwijsinstellingen en www.profielwerkstuk.nl zijn de clips  terug te vinden. Later zullen er nog meer clips over de 53 vaardigheden uit de app worden ontwikkeld.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief