Ongedocumenteerde jongeren krijgen toegang tot hoger onderwijs

Ongedocumenteerde jongeren krijgen toegang tot hoger onderwijs

Alle kinderen hebben recht op onderwijs, dus ook kinderen zonder verblijfsstatus. In Nederland stopt dit recht voor jongeren zonder verblijfsstatus helaas op hun achttiende verjaardag, ook wanneer zij hier de basis- en middelbare school hebben doorlopen. Daarom hebben op 10 maart 2022 de gemeente Amsterdam, Hogeschool Inholland, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten een convenant gesloten voor de pilot ‘Toegang hoger onderwijs voor Nederlandse ongedocumenteerde jongeren’.

Belangrijk om ook deze jongeren kansen te bieden
Namens Hogeschool Inholland ondertekende Bas van Spréw het convenant, directeur van de Inholland-locatie Amsterdam/Diemen en het Inholland-domein Creative Business: “Wij vinden het vanuit onze hogeschool belangrijk om deze jongeren betere kansen te bieden op een mooie toekomst. Tijdens mijn werk voor de gemeente Amsterdam, waar ik in diverse rollen heb gewerkt, heb ik gezien en gehoord hoe belangrijk het is om ongedocumenteerden te helpen. Laten we hier ruchtbaarheid aan geven, zodat deze jongeren ook wéten waar ze terecht kunnen, en niet onder de radar blijven omdat ze wellicht denken dat er geen mogelijkheden voor hen zijn.”

Wethouder Groot Wassink (Ongedocumenteerden): “In mijn eerste jaar als wethouder kwamen vier jongeren bij mij op bezoek die bijna achttien werden. Zij wonen (bijna) hun hele leven in Amsterdam, gaan hier naar school en leven een ‘Amsterdams leven’. Maar vanaf het moment dat zij achttien worden stoppen de mogelijkheden voor onderwijs en opleiding. En daarmee hun kansen op een mooie toekomst. Deze maatschappelijke uitsluiting heeft grote impact op hun leven. Met dit convenant gaan we maatwerk leveren en zeggen de hoger onderwijsinstellingen in Amsterdam toe zich in te zetten voor de toegang van ongedocumenteerde Nederlandse studenten tot het hoger onderwijs. Dit is belangrijk voor deze jongeren, maar ook voor de stad.”

Wat gaan de onderwijsinstellingen en de gemeente doen?
De onderwijsinstellingen bieden ondersteuning bij het volgen van onderwijs, bijvoorbeeld bij het aanvragen en verkrijgen van een studieverblijfsvergunning. Maar ze kijken ook of jongeren zonder verblijfsstatus in aanmerking komen voor andere vormen van onderwijs, zoals contractonderwijs. De onderwijsinstellingen zetten daarnaast in op een lager tarief dan het voor de opleiding vastgestelde tarief.

De gemeente brengt de mogelijkheden in kaart om te komen tot een alternatieve vorm van (studie)financiering voor ongedocumenteerde Amsterdamse jongeren. Hiermee kunnen ze voldoen aan de noodzakelijke vereisten voor een studieverblijfsvergunning.

De onderwijsinstellingen en de gemeente dragen samen zorg voor informatie aan het voortgezet onderwijs. Het is belangrijk dat vo-scholen en de jongeren zelf de mogelijkheden kennen voor toegang tot het hoger onderwijs. Ook wordt samen met betrokken instanties, zoals de gemeentelijke ombudsman en de IND, overleg gevoerd om de aanvraagprocedure voor een studentenverblijfsvergunning voor ongedocumenteerde (Amsterdamse) jongeren te vereenvoudigen. Dit kan bijvoorbeeld de toegang versnellen van jongeren die een opleiding willen volgen voor een krapteberoep.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief