Enquête: Sterke punten en verbeterpunten van instromende studenten

Enquête: Sterke punten en verbeterpunten van instromende studenten

Wat zijn de wensen en behoeften van mbo, hbo en wo ten aanzien van de kennis en vaardigheden van instromende studenten uit het voortgezet onderwijs? Die vraag staat centraal in een onderzoek van ResearchNed in opdracht van het ministerie van OCW en SLO. Dit onderzoek in samenwerking met de MBO Raad, Vereniging Hogescholen en VSNU wordt in mei en juni uitgevoerd onder docenten, studieadviseurs, aansluitingscoördinatoren en studieloopbaanbegeleiders betrokken bij het onderwijs aan eerstejaars studenten.

Het is voor het eerst dat dit onderzoek in de volle breedte van het vervolgonderwijs wordt afgenomen. Het onderzoek inventariseert de sterke punten van instromende studenten en de eventuele verbeterpunten. De uitkomsten zullen onder meer door SLO gebruikt worden bij de toekomstige herziening van examenprogramma’s in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Bij die herziening zijn doorlopende leerlijnen tussen voortgezet onderwijs en vervolgonderwijs een belangrijk aandachtspunt.

Bent u docent, studieadviseur, aansluitingscoördinator, SLB’er, etc. in het mbo, hbo of wo en bent u direct of indirect betrokken bij het onderwijs aan studenten, dan leert ResearchNed graag van uw ervaringen en nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de enquête.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief