Onderwijsregio’s tegen het licht gehouden: wat zien schoolbestuurders?

Onderwijsregio’s tegen het licht gehouden: wat zien schoolbestuurders?

Het vormgeven van een onderwijsregio vraagt veel werk van alle betrokkenen. Dat is een van de grootste kritische punten die de 66 bij onderwijsregio’s betrokken schoolbestuurders aangeven in de vele gesprekken die de afgelopen maanden met hen zijn gevoerd. Behalve gesprekken is er eind 2023 ook een online uitvraag gedaan waar 46 bestuurders aan deelnamen.

Uit deze input blijkt dat het onderwerp “onderwijsregio’s” leeft bij bestuurders, maar dat ze liever samenwerken aan het terugdringen van het lerarentekort. Dit missen ze nu bij het beleid en de sturing vanuit OCW en de Realisatie-eenheid. Ook het governance-vraagstuk is lastig volgens de besturen. Zo is de positie van de partnerschappen Samen Opleiden in een groot deel van de onderwijsregio’s nog onduidelijk en dat brengt onzekerheid voor de toekomst.

Ondanks deze kritische geluiden, brengen onderwijsregio’s ook iets positiefs: er is in ieder geval zekerheid dat wat al bestond, voortgezet kan worden en versterkt kan worden en de druk op de ketel heeft er ook toe geleid dat meer besturen een minder vrijblijvende samenwerking aangaan.

Bij het creëren van een duurzame plek voor Samen Opleiden & Professionaliseren binnen de regio’s vragen de respondenten voornamelijk aandacht voor:

  • Het behouden en eventueel uitbouwen van datgene wat er al staat, met continuïteit van financiële middelen;
  • Het effect van geografische begrenzing op de continuïteit van bestaande samenwerking;
  • Meer flexibiliteit mogelijk maken zodat een partnerschap makkelijker deel kan nemen binnen verschillende regio’s;
  • De verschillen tussen regio’s mét één of meerdere opleiders binnen de regiogrenzen en de regio’s die geen opleiders binnen de regiogrenzen hebben.

Lees hier verder het artikel op de website van de VO-raad.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief