Nieuws van het Pre-University College in coronatijd

Nieuws van het Pre-University College in coronatijd

Ook het PUC-jaar 2020 staat nog steeds in het teken van COVID-19, na ervaringen in het voorjaar te hebben opgedaan, zijn we verder gaan ontwikkelen en is het scholennetwerk levend. Van het programma Be Prepared en van de modules Profielwerkstukstarter wordt gretig gebruik gemaakt. De Professionele leergemeenschappen zijn gestart en de masterclasses voor leerlingen staan in de startblokken.

Wat nog komen gaat?
In september is een bijeenkomst geweest met alle vo-coordinatoren van het scholennetwerk om het online programma te presenteren.
Er zijn in het najaar 28 masterclasses en 444 leerlingen hebben zich inmiddels aangemeld.
Dat is in deze COVID-19 tijd dat alles online gaat heel bijzonder. Leerlingen willen dus graag iets leren op de verschillende gebieden. De docenten staan ook in de startblokken. De ontwikkelteams zijn allemaal bezig om het online goed vorm te geven en dat dit ook allemaal interactief en aantrekkelijk blijft voor de leerlingen. Als de leerlingen de gehele masterclass heeft gevolgd en het onderzoekje gepresenteerd ontvangen digitaal een certificaat.

Een voorbeeld van een masterclass
Marina de Regt gaat de masterclass Migratie en Vluchtelingen geven en zij schrijft het volgende waarom zij de masterclass geeft en wat ze gaat doen de komende periode bij de masterclass.

“Als antropologiedocent vind ik het heel belangrijk om jonge mensen kennis te laten maken met mijn vak, en te laten zien hoe relevant een antropologische blik is voor het begrijpen van complexe vraagstukken in onze samenleving. In de Masterclass kan ik mijn passie voor antropologie overbrengen en ervaar ik telkens weer hoe inspirerend en nuttig het is leerlingen met wetenschap in contact te brengen.”

In onze masterclass Migratie en Vluchtelingen maken de leerlingen op verschillende manieren kennis met dit zeer actuele onderwerp. Dit jaar doen we dit online, door middel van twee live colleges, een vooraf opgenomen college, opdrachten die thuis gemaakt moeten worden en een vragenuurtje. In het eerste college gebruikt de docent een oefenrechtbank, waarin de leerlingen een concrete casus bespreken van een minderjarige vluchteling in Nederland die een asielaanvraag heeft ingediend. Ze gebruiken hierbij de letterlijke tekst uit het wetboek waarin omschreven wordt wat een “echte” vluchteling is, maar zullen er al snel achter komen dat dit voor velerlei uitleg vatbaar is. In het college over jonge vluchtelingen en migranten in Calais leren de leerlingen hoe belangrijk identiteit is voor deze groep, en wat migratie doet met hun identiteitsvorming. In het derde college kijken de leerlingen thuis een film over jonge migrantenmeisjes in Ethiopië en Bangladesh, die zonder hun ouders van het platteland naar de stad zijn gemigreerd en krijgen achtergrondinformatie tijdens het live-college. De leerlingen moeten zelf ook op onderzoek uit. Voor hun eindopdracht vragen we ze een vluchteling of migrant te interviewen. Dit jaar moet dat online, maar hopelijk komen er weer mooie interviews uit!

De andere programma’s van profielkeuze 3e klas en de modules pws worden nog steeds gegeven door de studenten online. Zo ook de Professionele leergemeenschappen (PLG’s), die zijn begonnen met de verschillende thema’s. De docenten, in samenwerking met experts van de VU zich richten op thema’s zoals bijvoorbeeld Online Onderwijs. Tevens worden er webinars ontwikkeld over inclusie, excursievoorbereiding, literatuuronderwijs en Alfa/Gamma onderzoeksvragen. Deze webinars gaan in het voorjaar plaatsvinden. De webinars hebben, net als de PLG’s, de uitwisseling van expertise en ervaring tussen VO-docenten en de universiteit tot doel.

Wat is geweest?
Verslag Be Prepared
In de week van 5 tot 9 oktober jl. vond het programma Be Prepared plaats. Alles online en dat is voor een emancipatoir programma wel moeilijk om een veilige leeromgeving creëren en dat er persoonlijke verhalen verteld kunnen worden. Door de organisatie en de studentcoaches is alles op alles gezet om dit mogelijk te maken. Gelukkig hebben de 73 deelnemers veel geleerd en hun ervaringen kunnen delen. Dit was zichtbaar in de prachtige pitches die zij gaven. Een prachtig voorbeeld is op de LinkedIn pagina van een leerling te vinden.

Reactie van Frans van Arenthals, docent op het Oscar Romero in Hoorn en hij zit in het ontwikkelteam van het programma Be Prepared en vier leerlingen van zijn school deden mee:
‘De leerlingen vonden het leuk om mee te doen en vonden het ook gezellig om het samen te doen.
Verder waren de leerlingen onder de indruk van de bijzondere levensverhalen van de verschillende  sprekers. Be Prepared hielp hen om de mogelijkheden voor studie en loopbaan beter op een rijtje te zetten er zelf meer de regie over te nemen. Het heeft de band tussen de leerlingen onderling versterkt. Een leerling heeft het geholpen om wat makkelijker contact te zoeken en naar buiten te treden.’

We gaan door en kijken in de toekomst over wat kunnen we van dit ontwikkelde online onderwijs behouden en verder door ontwikkelen naar hybride onderwijs en toch ook de kwaliteit behouden.

Meer informatie: website PUC

Of neem contact op: L.A.J.mulders@vu.nl

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief