Natuurkunde-leerachterstanden inhalen met gepersonaliseerde routes

Natuurkunde-leerachterstanden inhalen met gepersonaliseerde routes

Docenten Jonas Voorzanger (vo) en Youssef el Bouhassani (ho) vinden het leuk om van binnenuit bij te dragen aan beter onderwijs in plaats van te wachten op vernieuwing van buitenaf. Vanwege een gedeelde frustratie dat het onderwijs efficiënter moet kunnen, hebben ze gezamenlijk LeerLevels ontwikkeld: een methode om te ondersteunen bij de lesvoorbereiding en gepersonaliseerde routes per leerling. En dat is nu extra relevant, omdat leerlingen door corona verschillende mate van leerachterstanden hebben opgelopen.

LeerLevels ondersteunt bij de lesvoorbereiding middels een curriculum met fijnmazige leerdoelen. Per leerdoel is er een infographic, korte uitlegvideo en meerdere vragen om dat specifieke leerdoel te checken. De leerdoelen zijn vergelijkbaar met legoblokjes: Docenten kunnen dezelfde lego-blokjes op verschillende manieren rangschikken en gebruiken afhankelijk van waar ze op dat moment behoefte aan hebben.

Met LeerLevels kunnen docenten ook inspelen op de individuele behoeften van hun leerlingen. LeerLevels bevat namelijk algoritmes die hiaten in de kennis van leerlingen opsporen en uitleg en vragen bieden die helpen om deze hiaten weg te nemen. LeerLevels biedt ook inzicht in de voortgang van leerlingen, zodat docenten de lessen beter kunnen voorbereiden.

Jonas: “De huidige methodes zijn rigide en het kost veel moeite om als docent het materiaal op een andere manier te arrangeren. LeerLevels is flexibel en stelt een docent in staat om met een paar keer klikken een les samen te stellen met precies de goede leerdoelen. Extra actueel zijn de leerachterstanden door corona: de achterstanden zijn per leerling verschillend en het liefst wil je dus een gepersonaliseerde route aanbieden per leerling. Een klassieke methode heeft die mogelijkheid niet. Dankzij het modulaire materiaal en het slimme algoritme kan LeerLevels dit wel.”

Doelgroep
Op dit moment dekt LeerLevels het volledige curriculum van natuurkunde voor vmbo, havo en vwo. De ambitie is om ook andere vakken toe te voegen. “We gebruiken LeerLevels vooral in de bovenbouw van havo en vwo, maar we hebben de lesstof zo ontwikkeld dat het methode- en jaaronafhankelijk is. Onderbouwklassen kunnen LeerLevels ook prima gebruiken, maar dan met een kleinere selectie aan leerdoelen. Hetzelfde geldt voor Hoger Onderwijs: eerstejaars studenten hebben LeerLevels het afgelopen jaar gebruikt voor introductievakken op technische opleidingen van de HvA.”

Ervaringen
Zowel leerlingen als docenten zijn positief. Leerlingen geven aan:

  • “Beste manier om de basis van natuurkunde snel onder de knie te krijgen.”
  • “De ultieme afsluiting van een les door checken van kennis.”

Uit evaluaties blijkt dat docenten blij zijn met de hoeveelheid werk die ze besparen door LeerLevels, onder andere door:

  • Formatieve toetsing (op basis van zo’n 2200 meerkeuzevragen, gekoppeld aan leerdoelen, kunnen docenten een Google Form of Socrative quiz maken).
  • Examentraining (op basis van een interactief nakijkmodel krijgen leerlingen uitleg bij precies die leerdoelen waar ze nog moeite mee hebben).
  • Flipping the classroom (door leerlingen thuis leerdoelen te laten halen, komen ze op hetzelfde niveau de klas binnen en de docent weet van tevoren wat er lastig was).

Uitbreiding
Samen met de HvA gaan Jonas en Youssef LeerLevels verder uitbreiden. Dit is een groot en langdurig project, waarbinnen ze zich gaan richten op de volgende vijf gebieden: content-ontwikkeling, verbeteringen aan het platform, pilots opzetten binnen de HvA, onderzoek doen naar de effectiviteit van LeerLevels en het versterken van docentencommunities.

Qua content gaan ze achtereenvolgens werken aan Mechanica, Duurzame energietechnologie, Scheikunde en Economie. Daarna gaan ze verkennen hoe deze methodiek zou kunnen worden toegepast in andere sectoren. En qua platform gaan ze er bijvoorbeeld voor zorgen dat LeerLevels gekoppeld kan worden aan LMS-systemen zoals Brightspace en Blackboard (in het Hoger Onderwijs) en Magister (in het voortgezet onderwijs). We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen!

Meer weten?
Ga naar www.leerlevels.nl of neem contact op met Jonas Voorzanger (jonas@leerlevels.nl).

Jonas Voorzanger heeft tijdens zijn MSc. Natuurkunde zijn eerstegraads lesbevoegdheid gehaald. Na deelname aan de Nationale DenkTank over onderwijs heeft hij bij Stichting LeerKRACHT de mobiele feedbackapp OnzeLes ontwikkeld. Hij geeft nu natuurkunde en informatica op Het Amsterdams Lyceum.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief