Monitor Beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2022-2023

Monitor Beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2022-2023

Hoe beïnvloeden beleidsmaatregelen de toegankelijkheid en studievoortgang van studenten in het hoger onderwijs? De jaarlijkse Monitor beleidsmaatregelen door ResearchNed, belicht uitdagingen voor studenten met een functiebeperking en die studeren in bijzondere omstandigheden. Inzicht in deze feiten en cijfers helpt onderwijsinstellingen om begeleiding en ondersteuning voor deze studenten te verbeteren. ECIO geeft met dit artikel en een beknopte infosheet de feiten en cijfers van het studiejaar 2021-2022 weer. De hierbij gehanteerde termen zijn conform de monitor-terminologie.

Omvang studenten met een ondersteuningsvraag
Het aantal studenten met een functiebeperking dat hinder ervaart in het onderwijs is toegenomen. Internationaal gezien staat Nederland, samen met Zweden, op de vierde plaats in Europa wat betreft toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor studenten met een functiebeperking. Dit in vergelijking met IJsland, Noorwegen en Finland als de top drie. Bijna 38% van de studenten meldt een functiebeperking. Veelvoorkomende beperkingen zijn ADHD/ADD, concentratieproblemen, dyslexie, dyscalculie en psychische aandoeningen.

Studievoortgang
Studenten met een functiebeperking, eerste generatiestudenten, hbo-studenten, studenten met een niet-westerse migratieachtergrond en studenten onder bijzondere omstandigheden lopen achter op het gemiddelde. Belemmering door de beperking speelt een rol in de studievoortgang. De studievoortgang van studenten met een beperking is 74%.

Studieachterstand
Studenten met een functiebeperking onderscheiden zich door hun betere voorbereiding op vervolgstudies, het gebruik van actieve keuzebronnen, en het belang van inhoudelijke interesses en beroepsperspectieven bij hun studiekeuze. Ze hebben echter vaker een studieachterstand, ondanks dat ze meer tijd besteden aan hun studie dan studenten zonder beperking en een hoge studiemotivatie hebben. Naar eigen zeggen ligt bijna 2/3 van de studenten met een functiebeperking niet op schema, tegenover 1/3 in de referentiegroep. Voor studenten met een meervoudige problematiek is de studieprogressie nog slechter.

Profileringsfonds
Zeer weinig studenten kennen het profileringsfonds, met slechts 5% algemene bekendheid. Dit percentage is lager dan vorig jaar (6%). Studenten met meervoudige problematiek zijn beter op de hoogte (9%). Van degenen die het profileringsfonds kennen, maakt 38% er gebruik van. Het gebruik in het wo is 46% ten opzichte van 23% in het hbo waarbij het vooral wordt ingezet voor bestuurswerk en overmachtssituaties. In het wo zijn vooral overmachtssituaties de reden.

Studieswitch & uitval
Naast de lagere studievoortgang en de hoge ervaren studieachterstand is het opvallend dat studenten met een functiebeperking vaker uitvallen of switchen dan studenten zonder functiebeperking. Ze geven aan dat instellingen meer hadden kunnen doen om uitval te voorkomen.

Conclusie
De monitor laat zien dat studenten met een functiebeperking en studenten die studeren in een bijzondere omstandigheid specifieke uitdagingen hebben in het hoger onderwijs. Er is behoefte aan gerichte maatregelen om hun studievoortgang en de toegankelijkheid te verbeteren, met aandacht voor financiële ondersteuning, informatievoorziening en het voorkomen van studieuitval.

Meer informatie over de Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2022-2023 en de infosheet studiejaar 2021-2022.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief