Met een curriculumbril naar kansengelijkheid kijken

Met een curriculumbril naar kansengelijkheid kijken

Door met een curriculumbril naar kansengelijkheid te kijken is het voor de leraren die deelnemen aan het leernetwerk Kansrijk Curriculum zichtbaar geworden hoe het schoolcurriculum de individuele schoolloopbaan kan belemmeren. Tegelijkertijd hebben zij dankzij deze curriculumbril ook ingezien dat er een wereld te winnen is met een betere afstemming tussen vakken en tussen curricula van verschillende scholen.

Vanuit de campagne ‘Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep’ is de afgelopen jaren sterk ingezet op het stimuleren van loopbaanontwikkeling voor ervaren leraren. Loopbaanontwikkeling draagt namelijk bij aan het (gemotiveerd) (be)houden van leraren. Daarbij is gebruikgemaakt van het beroepsbeeld van de leraar.

Een richting waarin je je – volgens het beroepsbeeld – in kunt professionaliseren is curriculumontwikkeling. Dit is het gele linker kwadrant. Curriculum is ‘een plan voor leren’ en daarbij kan het gaan om een nationaal curriculum, het curriculum van een vak, om een lessenserie of om een specifiek thema of leerlijn. Kleurrijk Beroep heeft ervoor gekozen om aandacht te besteden aan curriculumontwikkeling op het thema kansengelijkheid. Leraren van vijf verschillende scholen hebben zich aangemeld voor het traject dat de vorm van een leernetwerk heeft gekregen. In dit leernetwerk is met input van diverse experts, waaronder Gert Biesta en Monique Volman, verkend hoe een curriculum kan bijdragen aan kansengelijkheid. Een onderzoeker van het lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad (HvA) brengt in kaart wat dat oplevert. Een van de belangrijkste inzichten is dat kansen voor individuele leerlingen (het nanoniveau) soms botsen met de wijze waarop scholen het curriculum hebben vormgeven (het mesoniveau). Maar ook dat individuele leerlingen gebaat zijn bij curriculumafstemming tussen scholen; samenwerking tussen scholen kan dus bijdragen aan soepele en passende schoolloopbanen en daarmee aan het terugdringen van kansenongelijkheid. Het leernetwerk Kansrijk Curriculum laat zien dat samen professionaliseren niet alleen leidt tot behoud van motivatie, maar ook dat het bijdraagt aan het oplossen van actuele onderwijsproblemen. Het volledige onderzoek zal worden afgerond in het najaar.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief