Meer kennis algoritmen nodig op scholen, ‘anders risico op discriminatie’

Meer kennis algoritmen nodig op scholen, ‘anders risico op discriminatie’

Scholen en onderwijzers moeten meer bewust worden gemaakt van de risico’s van algoritmen. Daarvoor pleit het College voor de Rechten van de Mens, na onderzoek van de toepassing van die algoritmen op scholen.

Dergelijke algoritmen worden op steeds grotere schaal ingezet in het onderwijs. Dat loopt uiteen van lesmateriaal dat zich automatisch aanpast aan het niveau van een leerling en programma’s die zelfstandig nakijken tot algoritmes die fraudeurs opsporen.

Deze kunnen werk uit handen van docenten nemen, maar er kleven ook risico’s aan, benadrukt het College voor de Rechten van de Mens. Zo is er op scholen vaak te weinig kennis in huis om dergelijke technologie op een verantwoorde manier in te zetten. Hierdoor lopen leerlingen onnodig veel risico op discriminatie door algoritmes, waarschuwt het College.

In het onderzoek, dat werd uitgevoerd door KBA Nijmegen en ResearchNed in opdracht van het College, is gekeken hoe algoritmes nu in het onderwijs worden ingezet en welke risico’s op discriminatie er zijn. “Wat ons opviel is dat de schaal waarop algoritmes worden gebruikt in het onderwijs heel fors is toegenomen”, zegt Charlotte Baarda, projectleider van het onderzoek.

Volgens Baarda gebruikt ongeveer de helft van de scholen in het basisonderwijs inmiddels zogenoemde adaptieve leersystemen. Bij dit soort systemen wordt de lesstof aangepast aan het gedrag van een leerling.

Zo zal een leerling die veel fouten maakt bij opdrachten in het vervolg makkelijkere oefenstof voorgelegd krijgen. Een leerling die aanzienlijk minder moeite heeft met dezelfde stof, krijgt moeilijkere vragen te beantwoorden.

Verkeerd advies: veel scholen gebruiken programma’s als Snappet of Gynzy. Een risico bij het gebruik van zo’n programma is dat het leersysteem lang niet altijd goed inschat wat het niveau is van de leerling. “Denk bijvoorbeeld aan een leerling met ADHD, dyslexie of autisme”, zegt Baarda.

Download hier de factsheet Algoritmes in het onderwijs en het onderzoeksrapport van het College voor de Rechten van de Mens.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief