Lerarentekort vormt bedreiging voor NPO

Lerarentekort vormt bedreiging voor NPO

Scholen zijn voortvarend aan de slag gegaan met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). In het voortgezet onderwijs maken scholen op basis van de schoolanalyse dankbaar gebruik van de extra middelen om hun leerlingen de nodige ondersteuning te bieden. Veel wordt ingezet op instructie in kleinere groepen, welbevinden van leerlingen, extra onderwijsassistenten en instructeurs, ‘leren leren’ en sportieve activiteiten. Wel vormt het lerarentekort een bedreiging voor de uitvoering van de plannen. Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage van het NPO.

Lees meer

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief