Lerarentekort bij tekortvakken niet aan één oorzaak toe te schrijven

Lerarentekort bij tekortvakken niet aan één oorzaak toe te schrijven

Prognoses laten zien dat voor de moderne vreemde talen (Duits en Frans), de klassieke talen en de bètavakken (wiskunde, natuurkunde en scheikunde) de komende jaren een oplopend tekort wordt verwacht. Deze vakken staan, samen met Nederlands, bekend als de tekortvakken. Er zijn signalen dat de knelpunten die de tekorten veroorzaken niet voor alle tekortvakken hetzelfde zijn. De onderbouwing hiervan ontbreekt echter. Dit bemoeilijkt gericht beleid om de lerarentekorten in deze vakken effectief aan te pakken.

Tegen deze achtergrond hebben kenniscentrum CAOP en onderzoeksbureaus MOOZ en CentERdata op verzoek van het ministerie van OCW een onderzoek uitgevoerd naar vakspecifieke knelpunten en oplossingen voor de tekortvakken.

Lees hier meer over dit onderzoek.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief