Landelijke websites

Links naar organisaties die zich landelijk richten op de aansluiting vo-ho.

Alle regionale vo-ho netwerken op een rijtje

Vereniging Hogescholen – VH

De Vereniging van Universiteiten – VSNU

Platform bètatechniek – PBT (gaat binnenkort over in https://ptvt.nl)

Stichting Leerplan Ontwikkeling – SLO

Wat moeten onze leerlingen kennen en kunnen – Curriculum.nu

Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders– NVSNVL

Sectororganisatie voor het primair onderwijs – PO raad

Wetenschapsknooppunten (voor PO)

Vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs – VO-Raad

Kennisnet ondersteunt scholen bij een professionele inzet van ict– Kennisnet

Onafhankelijk adviescollege m.b.t. hoofdlijnen van beleid en wetgeving op het gebied van het onderwijs – Onderwijsraad

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – OCW

Landelijk Informatie- en expertisecentrum Aansluiting hbo – LICA

Universiteit van Amsterdam – UVA

Kennisland onderzoekt en ontwerpt maatschappelijke vooruitgang – Kennisland

Landelijk ontwikkelde formule voor bèta-onderwijs op havo en vwo – Technasium

Wetenschapsoriëntatie Nederland – WON

Handicap Studie – Onderwijs- en ondersteuningsleerlijn voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte

Het jongeren en technologie netwerk – Jet-Net&TechNet

Expertisepunt loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding –  Expertisepunt LOB

Diversity talks

Expertisecentrum inclusief onderwijs – ECIO

Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen – SWVA